خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در ستاری تهران

لیست املاک ستاری

فروش آپارتمان در ستاری ، تهران

104 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 96

فروش آپارتمان در ستاری ، تهران

75 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 21 شهریور 96

فروش آپارتمان در ستاری ، تهران (پیامبر )

175 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستاری ، تهران (پیامبر )

150 متر

1 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستاری ، تهران (شاهین)

128 متر

819 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستاری ، تهران (پیامبر )

137 متر

822 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در ستاری ، تهران (پیامبر )

110 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 8 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستاری ، تهران

82 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستاری ، تهران

118 متر

670 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 95

فروش آپارتمان در ستاری ، تهران ( شمالی)

97 متر

436 ميليون تومان

تاريخ : 17 آبان 95

فروش آپارتمان در ستاری ، تهران

110 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 شهریور 95

فروش آپارتمان در ستاری ، تهران

94 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 شهریور 95

فروش مجتمع آپارتمانی در ستاری ، تهران

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 شهریور 95

فروش آپارتمان در ستاری ، تهران (جهاد اکبر)

200 متر

1 ميليارد و 420 ميليون تومان

تاريخ : 13 شهریور 95

رهن و اجاره مغازه در ستاری ، تهران

28 متر

رهن: 400ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 7 شهریور 95

فروش آپارتمان در ستاری ، تهران

135 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 امرداد 95

فروش آپارتمان در ستاری ، تهران

180 متر

اعلام نشده

تاريخ : 9 اسفند 94

فروش مغازه در ستاری ، تهران

300 متر

11 ميليارد تومان

تاريخ : 24 بهمن 94

فروش آپارتمان در ستاری ، تهران

70 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش آپارتمان در ستاری ، تهران

78 متر

248 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

فروش آپارتمان در ستاری ، تهران

64 متر

252 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

فروش آپارتمان در ستاری ، تهران

132 متر

3 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 94

رهن آپارتمان در ستاری ، تهران

100 متر

رهن: 85ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در ستاری ، تهران

86 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

رهن آپارتمان در ستاری ، تهران

60 متر

رهن: 55ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

فروش آپارتمان در ستاری ، تهران

90 متر

855 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 94

فروش آپارتمان در ستاری ، تهران

90 متر

855 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 94

فروش آپارتمان در ستاری ، تهران

90 متر

855 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 94

فروش آپارتمان در ستاری ، تهران

96 متر

912 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 94

فروش آپارتمان در ستاری ، تهران

96 متر

912 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه