خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در سید خندان تهران

لیست املاک سید خندان

فروش دفترکار در سید خندان ، تهران

66 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

80 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در سید خندان ، تهران

50 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در سید خندان ، تهران

280 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

مشاورین تخصصی سید خندان

عکس مشاور
آقای کاوه
09192465424
فروش
سید خندان

رهن و اجاره دفترکار در سید خندان ، تهران

65 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در سید خندان ، تهران

120 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در سید خندان ، تهران

10 متر

- اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در سید خندان ، تهران

40 متر

رهن: 38ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در سید خندان ، تهران

95 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در سید خندان ، تهران

110 متر

رهن: 135ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در سید خندان ، تهران

65 متر

رهن: 17ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در سید خندان ، تهران

120 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در سید خندان ، تهران

110 متر

رهن: 363ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در سید خندان ، تهران

108 متر

رهن: 486ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در سید خندان ، تهران

100 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش کلنگی در سید خندان ، تهران

300 متر

9 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش دفترکار در سید خندان ، تهران

66 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش مغازه در سید خندان ، تهران

32 متر

828 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش دفترکار در سید خندان ، تهران

135 متر

810 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش مغازه در سید خندان ، تهران

20 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش مغازه در سید خندان ، تهران

30 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش دفترکار در سید خندان ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 120 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش دفترکار در سید خندان ، تهران

30 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش دفترکار در سید خندان ، تهران

97 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش دفترکار در سید خندان ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش دفترکار در سید خندان ، تهران

80 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

فروش دفترکار در سید خندان ، تهران

120 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 96

فروش دفترکار در سید خندان ، تهران

140 متر

8 ميليارد تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

63 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه