خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در اختیاریه تهران

لیست املاک اختیاریه

فروش آپارتمان در اختیاریه ، تهران

220 متر

2 ميليارد و 420 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 96

فروش آپارتمان در اختیاریه ، تهران

120 متر

1140000 ميليارد تومان

تاريخ : 19 دی 96

فروش کلنگی در اختیاریه ، تهران

117 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 مهر 96

فروش کلنگی در اختیاریه ، تهران

150 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در اختیاریه ، تهران

40 متر

265 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در اختیاریه ، تهران

260 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در اختیاریه ، تهران

61 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش مغازه در اختیاریه ، تهران

128 متر

7 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش مستغلات در اختیاریه ، تهران

75 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش دفترکار در اختیاریه ، تهران

132 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

فروش آپارتمان در اختیاریه ، تهران

78 متر

452 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش مستغلات در اختیاریه ، تهران

600 متر

6 ميليارد و 319 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش دفترکار در اختیاریه ، تهران

90 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش مغازه در اختیاریه ، تهران

90 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش مستغلات در اختیاریه ، تهران

650 متر

7 ميليارد تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش دفترکار در اختیاریه ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش مغازه در اختیاریه ، تهران

90 متر

4 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش مغازه در اختیاریه ، تهران

35 متر

1 ميليارد و 365 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در اختیاریه ، تهران

104 متر

821 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در اختیاریه ، تهران

126 متر

831 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در اختیاریه ، تهران

54 متر

324 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش مغازه در اختیاریه ، تهران

37 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در اختیاریه ، تهران (اختیاریه شمالی)

120 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در اختیاریه ، تهران (اختیاریه جنوبی)

140 متر

1 ميليارد و 110 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در اختیاریه ، تهران (اختیاریه شمالی)

183 متر

1 ميليارد و 281 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در اختیاریه ، تهران (اختیاریه جنوبی)

110 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در اختیاریه ، تهران (اختیاریه جنوبی)

104 متر

823 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در اختیاریه ، تهران (اختیاریه شمالی)

120 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در اختیاریه ، تهران (دوقوز)

80 متر

740 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در اختیاریه ، تهران (اختیاریه شمالی)

71 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه