خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در سازمان برنامه تهران

لیست املاک سازمان برنامه

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

83 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

85 متر

495 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

117 متر

468 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

87 متر

348 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

مشاورین تخصصی سازمان برنامه

عکس مشاور
آقای امیر
09109858088
فروش
سازمان برنامه

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

97 متر

499 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

85 متر

383 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

110 متر

605 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

124 متر

744 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

98 متر

637 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

130 متر

845 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش کلنگی در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

250 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش ویلا در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

250 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش خانه در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

250 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

85 متر

382 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

135 متر

675 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

120 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

95 متر

617 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

40 متر

223 ميليون تومان

تاريخ : 13 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

80 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

83 متر

498 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

76 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

92 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

142 متر

795 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

150 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

130 متر

845 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

97 متر

533 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

75 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

83 متر

498 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

108 متر

648 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

90 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه