خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در سازمان برنامه تهران

لیست املاک سازمان برنامه

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

57 متر

262 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

رهن آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

150 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

104 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

75 متر

502 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

مشاورین تخصصی سازمان برنامه

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
سازمان برنامه

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

110 متر

748 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

90 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

145 متر

1 ميليارد و 15 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

97 متر

388 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

100 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

90 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

90 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

83 متر

498 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

108 متر

648 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

56 متر

319 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

82 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

83 متر

365 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

67 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

92 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

104 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

82 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

107 متر

963 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

85 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

150 متر

890 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران

115 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش خانه در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

104 متر

509 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش خانه در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

68 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (بلوار شقایق)

112 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

66 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

5200 متر

707 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

60 متر

372 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه