خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در سازمان برنامه تهران

لیست املاک سازمان برنامه

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

125 متر

687 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

133 متر

678 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

61 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

133 متر

678 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

مشاورین تخصصی سازمان برنامه

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
سازمان برنامه

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

80 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

100 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

104 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

138 متر

897 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

80 متر

584 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

مشاورین تخصصی سازمان برنامه

عکس مشاور
آقای اشکان
09351519705
فروش
سازمان برنامه

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

130 متر

624 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

46 متر

225 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران

70 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 750 هزار تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

80 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

163 متر

815 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

81 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

92 متر

506 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

79 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

215 متر

1 ميليارد و 612 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

168 متر

1 ميليارد و 293 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران

113 متر

847 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (دویست دستگاه)

166 متر

879 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران

64 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

75 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

57 متر

262 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

رهن آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

150 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

104 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

75 متر

502 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

110 متر

748 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

90 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

145 متر

1 ميليارد و 15 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه