خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در سازمان برنامه تهران

لیست املاک سازمان برنامه

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران

122 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

105 متر

472 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

112 متر

675 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

134 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

مشاورین تخصصی سازمان برنامه

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
سازمان برنامه

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

80 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

80 متر

448 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

78 متر

288 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

68 متر

272 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

58 متر

232 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

50 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

47 متر

215 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

52 متر

161 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

127 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

188 متر

920 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

135 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران

148 متر

980 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

123 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

123 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

160 متر

870 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

135 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

98 متر

610 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

96 متر

445 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

101 متر

465 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

98 متر

475 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (ورزی)

135 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

72 متر

355 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

220 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (ورزی)

87 متر

461 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

95 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

53 متر

239 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه