خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در سازمان برنامه تهران

لیست املاک سازمان برنامه

رهن و اجاره آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران

0 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 امرداد 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

120 متر

اعلام نشده

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

185 متر

1 ميليارد و 406 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

95 متر

332 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

144 متر

864 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه)

102 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

110 متر

407 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

95 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

89 متر

534 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

165 متر

990 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

100 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

98 متر

394 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

100 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

88 متر

528 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

78 متر

343 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (ورزی)

96 متر

557 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (بلوار شقایق)

95 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

135 متر

877 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

141 متر

747 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

120 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

125 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

110 متر

715 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

144 متر

692 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه مرکزی)

120 متر

672 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

120 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

130 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

150 متر

1 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

130 متر

845 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

85 متر

595 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در سازمان برنامه ، تهران (سازمان برنامه جنوبی )

75 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه