خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی تهران

لیست املاک میدان انقلاب اسلامی

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران (فخررازی)

160 متر

216 ميليون تومان رهن: 216ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

60 متر

336 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

75 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

53 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

48 متر

10 ميليون تومان رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 28 دی 95

رهن و اجاره مغازه در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

40 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش دفتر کار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

100 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 95

رهن و اجاره مغازه در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

20 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 95

فروش آپارتمان دفتر کار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

30 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

41 متر

10 ميليون تومان رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان دفتر کار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

60 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش دفتر کار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

107 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

122 متر

525 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان دفتر کار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

65 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

43 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

56 متر

20 ميليون تومان رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 900 هزار تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش کلنگی در میدان انقلاب اسلامی ، تهران (روانمهر)

110 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

75 متر

487.5 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران (روانمهر)

68 متر

285.6 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

130 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 95

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

75 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان دفتر کار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

72 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

85 متر

450.5 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان دفتر کار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

55 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران (روانمهر)

63 متر

270.9 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

200 متر

250 ميليون تومان رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

50 متر

10 ميليون تومان رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 23 آذر 95

رهن و اجاره مغازه در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

15 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 22 آذر 95

رهن و اجاره مغازه در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

120 متر

500 ميليون تومان رهن: 500ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 21 آذر 95

فروش آپارتمان دفتر کار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

30 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 95

لیست محله های ناحیه میدان انقلاب اسلامی

لیست تقاضای ملک در میدان انقلاب اسلامینوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه