خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی تهران

لیست املاک میدان انقلاب اسلامی

رهن و اجاره مستغلات در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

80 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

103 متر

515 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

103 متر

448 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

223 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 21 شهریور 96

فروش مستغلات در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

484 متر

17 ميليارد تومان

تاريخ : 15 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

70 متر

رهن: 65ميليون تومان

تاريخ : 14 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

65 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 14 شهریور 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

75 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 13 شهریور 96

فروش دفترکار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

77 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

70 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش دفترکار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

606 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش دفترکار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

54 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش دفترکار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

73 متر

219 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

52 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش مغازه در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

400 متر

35 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش کلنگی در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

550 متر

3 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش کلنگی در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

1 متر

937 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش دفترکار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

86 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش دفترکار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

85 متر

382 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش دفترکار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

62 متر

248 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش دفترکار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

82 متر

246 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

90 متر

468 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مغازه در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

27 متر

1 ميليارد و 215 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

77 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش دفترکار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

91 متر

245 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش دفترکار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

68 متر

374 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش مغازه در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

95 متر

665 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

67 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

لیست تقاضای ملک در میدان انقلاب اسلامینوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه