خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی تهران

لیست املاک میدان انقلاب اسلامی

رهن و اجاره دفترکار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران (کارگرجنوبی)

80 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 26 تیر 96

رهن و اجاره دفترکار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران (دانشگاه)

115 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش مستغلات در میدان انقلاب اسلامی ، تهران (چهار راه کالج )

1400 متر

25 ميليارد تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران (زارع پور )

60 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش کلنگی در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

224 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش مغازه در میدان انقلاب اسلامی ، تهران (چهار راه کالج )

30 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران (دانشگاه)

96 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش دفترکار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران (جمال زاده)

38 متر

135 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش دفترکار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران (کارگرجنوبی)

60 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش دفترکار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

126 متر

756 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

رهن آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران (اسکندری)

50 متر

رهن: 55ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

رهن آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران (کارگرجنوبی)

65 متر

رهن: 48ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران (جمال زاده)

55 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 100 هزار تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش زمین در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

720 متر

14 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

115 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

رهن و اجاره مغازه در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

250 متر

رهن: 250ميليون تومان - اجاره: 35 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان دفتر کار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

110 متر

649 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

رهن و اجاره مغازه در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

15 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

65 متر

292.5 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

75 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

63 متر

20 ميليون تومان رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

85 متر

20 ميليون تومان رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

80 متر

25 ميليون تومان رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش دفتر کار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

65 متر

338 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش مغازه در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

16 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

رهن و اجاره مغازه در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

16 متر

10 ميليون تومان رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران (روانمهر)

75 متر

20 ميليون تومان رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

85 متر

40 ميليون تومان رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران

89 متر

445 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش دفترکار در میدان انقلاب اسلامی ، تهران (روانمهر)

51 متر

215 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

لیست تقاضای ملک در میدان انقلاب اسلامینوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه