خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در مهرآباد تهران

لیست املاک مهرآباد

رهن آپارتمان در مهرآباد ، تهران (انصاری)

75 متر

رهن: 55ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (شمشیری)

47 متر

147 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران

65 متر

135 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (دانشگاه هوایی)

70 متر

175 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

مشاورین تخصصی مهرآباد

عکس مشاور
آقای علی
09121250528
فروش
مهرآباد

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (دانشگاه هوایی)

80 متر

232 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (مهرآبادجنوبی)

70 متر

175 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (تولید دارو)

80 متر

224 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (مهرآبادجنوبی)

47 متر

122 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (انصاری)

120 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (خیابان تفرش)

86 متر

189 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (یخچال)

57 متر

194 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (یخچال)

57 متر

227 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (شمشیری)

42 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 12 مهر 95

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (دانشگاه هوایی)

95 متر

2 ميليارد و 945 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 95

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (شمشیری)

58 متر

145 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش کلنگی در مهرآباد ، تهران (میدان فتح)

60 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (فرحزادی)

71 متر

192 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (دانشگاه هوایی)

90 متر

157 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (خیابان تفرش)

90 متر

157 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (پادگان)

90 متر

157 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (دانشگاه هوایی)

90 متر

198 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (پادگان)

90 متر

198 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (پادگان)

90 متر

198 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش مغازه در مهرآباد ، تهران (دانشگاه هوایی)

34 متر

374 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش مغازه در مهرآباد ، تهران (خیابان تفرش)

34 متر

374 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش مغازه در مهرآباد ، تهران (پادگان)

34 متر

374 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (تولید دارو)

73 متر

153 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران

82 متر

205 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (خیابان تفرش)

82 متر

205 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (پادگان)

82 متر

205 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه