خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در مهرآباد تهران

لیست املاک مهرآباد

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران

64 متر

168 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 96

رهن آپارتمان در مهرآباد ، تهران

85 متر

رهن: 95ميليون تومان

تاريخ : 18 دی 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران

130 متر

3 ميليون تومان

تاريخ : 4 آذر 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران

62 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 29 امرداد 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران

68 متر

134 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (دانشگاه هوایی)

63 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (دانشگاه هوایی)

62 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (مهرآبادجنوبی)

50 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

رهن و اجاره آپارتمان در مهرآباد ، تهران (دانشگاه هوایی)

50 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 350 هزار تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (دانشگاه هوایی)

69 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (مهرآبادجنوبی)

57 متر

177 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (تولید دارو)

46 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (انصاری)

42 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (خیابان تفرش)

51 متر

95 ميليون تومان

تاريخ : 10 تیر 96

فروش مغازه در مهرآباد ، تهران (دانشگاه هوایی)

19 متر

266 ميليون تومان

تاريخ : 10 تیر 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (مهرآبادجنوبی)

65 متر

202 ميليون تومان

تاريخ : 10 تیر 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (مهرآبادجنوبی)

135 متر

446 ميليون تومان

تاريخ : 10 تیر 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (شمشیری)

60 متر

132 ميليون تومان

تاريخ : 10 تیر 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (مهرآبادجنوبی)

47 متر

122 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (انصاری)

120 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (خیابان تفرش)

86 متر

189 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (یخچال)

57 متر

194 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (یخچال)

57 متر

227 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (شمشیری)

42 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 12 مهر 95

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (دانشگاه هوایی)

95 متر

2 ميليارد و 945 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 95

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (شمشیری)

58 متر

145 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش کلنگی در مهرآباد ، تهران (میدان فتح)

60 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (فرحزادی)

71 متر

192 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (دانشگاه هوایی)

90 متر

157 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در مهرآباد ، تهران (خیابان تفرش)

90 متر

157 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه