خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در آپادانا تهران

لیست املاک آپادانا

فروش مغازه در آپادانا ، تهران (نیلوفر)

28 متر

1 ميليارد و 870 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 95

رهن آپارتمان در آپادانا ، تهران (سهروردی)

150 متر

رهن: 160ميليون تومان

تاريخ : 12 مهر 95

فروش آپارتمان در آپادانا ، تهران

125 متر

اعلام نشده

تاريخ : 10 مهر 95

فروش آپارتمان در آپادانا ، تهران (سهروردی)

130 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 6 مهر 95

فروش آپارتمان در آپادانا ، تهران

220 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 6 مهر 95

رهن و اجاره آپارتمان در آپادانا ، تهران (نوبخت)

132 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن و اجاره آپارتمان در آپادانا ، تهران (نوبخت)

132 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن آپارتمان در آپادانا ، تهران

120 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

فروش آپارتمان در آپادانا ، تهران (سهروردی)

143 متر

715 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

فروش آپارتمان در آپادانا ، تهران

115 متر

670 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

فروش آپارتمان در آپادانا ، تهران

90 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

فروش آپارتمان در آپادانا ، تهران

85 متر

435 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

فروش آپارتمان در آپادانا ، تهران

100 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

فروش آپارتمان در آپادانا ، تهران (نیلوفر)

126 متر

907 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

فروش آپارتمان در آپادانا ، تهران

110 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

فروش آپارتمان در آپادانا ، تهران

120 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن آپارتمان در آپادانا ، تهران (سهروردی)

110 متر

رهن: 140ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن آپارتمان در آپادانا ، تهران (سهروردی)

86 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

فروش آپارتمان در آپادانا ، تهران (سهروردی)

110 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

فروش آپارتمان در آپادانا ، تهران (نیلوفر)

95 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

مشارکت در ساخت کلنگی در آپادانا ، تهران

200 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 26 دی 94

فروش آپارتمان در آپادانا ، تهران (نیلوفر)

120 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن آپارتمان در آپادانا ، تهران (مهناز)

75 متر

رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن آپارتمان در آپادانا ، تهران (مهناز)

85 متر

رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن آپارتمان در آپادانا ، تهران (مهناز)

110 متر

رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن آپارتمان در آپادانا ، تهران

44 متر

رهن: 50ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

فروش آپارتمان در آپادانا ، تهران

44 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

فروش آپارتمان در آپادانا ، تهران

117 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن آپارتمان در آپادانا ، تهران (نوبخت)

110 متر

رهن: 140ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن و اجاره آپارتمان در آپادانا ، تهران (نوبخت)

110 متر

اعلام نشده

تاريخ : 26 دی 94

لیست محله های ناحیه آپادانا

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه