خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در بلوار کشاورز تهران

لیست املاک بلوار کشاورز

فروش آپارتمان دفتر کار در بلوار کشاورز ، تهران

120 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار کشاورز ، تهران

100 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 95

فروش آپارتمان در بلوار کشاورز ، تهران

65 متر

422.5 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 95

رهن و اجاره دفتر کار در بلوار کشاورز ، تهران

12 متر

5 ميليون تومان رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 15 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در بلوار کشاورز ، تهران

80 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 350 هزار تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در بلوار کشاورز ، تهران

90 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در بلوار کشاورز ، تهران

190 متر

220 ميليون تومان رهن: 220ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 6 آذر 95

فروش آپارتمان در بلوار کشاورز ، تهران

104 متر

442 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان دفتر کار در بلوار کشاورز ، تهران

95 متر

541.5 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 95

فروش آپارتمان دفتر کار در بلوار کشاورز ، تهران

74 متر

592 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان در بلوار کشاورز ، تهران

185 متر

740 ميليون تومان

تاريخ : 17 فروردین 95

رهن آپارتمان در بلوار کشاورز ، تهران

240 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 94

فروش آپارتمان در بلوار کشاورز ، تهران

97 متر

552 ميليون تومان

تاريخ : 21 مهر 94

فروش آپارتمان در بلوار کشاورز ، تهران

75 متر

427 ميليون تومان

تاريخ : 6 مهر 94

فروش دفتر کار در بلوار کشاورز ، تهران (فلسطین)

160 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 4 مهر 94

فروش آپارتمان در بلوار کشاورز ، تهران (فلسطین)

160 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 4 مهر 94

فروش آپارتمان در بلوار کشاورز ، تهران

120 متر

708 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش آپارتمان در بلوار کشاورز ، تهران

180 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش آپارتمان در بلوار کشاورز ، تهران

170 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 94

فروش آپارتمان در بلوار کشاورز ، تهران

110 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 94

فروش آپارتمان در بلوار کشاورز ، تهران

133 متر

465 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 94

فروش آپارتمان در بلوار کشاورز ، تهران

120 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 94

فروش آپارتمان در بلوار کشاورز ، تهران

95 متر

522 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 94

فروش آپارتمان در بلوار کشاورز ، تهران

75 متر

412 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 94

فروش آپارتمان در بلوار کشاورز ، تهران

85 متر

467 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 94

فروش آپارتمان در بلوار کشاورز ، تهران

150 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 94

فروش آپارتمان در بلوار کشاورز ، تهران

185 متر

666 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 94

فروش مغازه در بلوار کشاورز ، تهران

125 متر

3 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 94

رهن دفتر کار در بلوار کشاورز ، تهران

170 متر

رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 10 تیر 94

رهن دفتر کار در بلوار کشاورز ، تهران

170 متر

رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 10 تیر 94

لیست محله های ناحیه بلوار کشاورز

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه