خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در بلوار کشاورز تهران

لیست املاک بلوار کشاورز

رهن و اجاره دفترکار در بلوار کشاورز ، تهران

110 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در بلوار کشاورز ، تهران

400 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در بلوار کشاورز ، تهران

141 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش کلنگی در بلوار کشاورز ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در بلوار کشاورز ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 97

رهن و اجاره دفترکار در بلوار کشاورز ، تهران

141 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 96

فروش دفترکار در بلوار کشاورز ، تهران

143 متر

743 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار کشاورز ، تهران

20 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 اسفند 96

فروش مستغلات در بلوار کشاورز ، تهران

120 متر

14 ميليارد تومان

تاريخ : 26 بهمن 96

فروش دفترکار در بلوار کشاورز ، تهران

80 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 96

رهن و اجاره دفترکار در بلوار کشاورز ، تهران

110 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 96

رهن و اجاره دفترکار در بلوار کشاورز ، تهران

20 متر

اعلام نشده

تاريخ : 26 دی 96

فروش آپارتمان در بلوار کشاورز ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 18 دی 96

فروش مستغلات در بلوار کشاورز ، تهران

90 متر

1 ميليارد و 240 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 96

فروش مستغلات در بلوار کشاورز ، تهران

90 متر

1 ميليارد و 240 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 96

رهن و اجاره دفترکار در بلوار کشاورز ، تهران

110 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 28 آذر 96

رهن و اجاره دفترکار در بلوار کشاورز ، تهران

110 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 16 آذر 96

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار کشاورز ، تهران

20 متر

اعلام نشده

تاريخ : 10 آبان 96

فروش کلنگی در بلوار کشاورز ، تهران

1 متر

5 ميليارد و 712 ميليون تومان

تاريخ : 7 آبان 96

رهن و اجاره مغازه در بلوار کشاورز ، تهران

270 متر

رهن: 1 ميليارد و 200ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 96

فروش دفترکار در بلوار کشاورز ، تهران

1890 متر

35 ميليارد تومان

تاريخ : 1 آبان 96

فروش دفترکار در بلوار کشاورز ، تهران

80 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش دفترکار در بلوار کشاورز ، تهران

100 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در بلوار کشاورز ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش دفترکار در بلوار کشاورز ، تهران

107 متر

856 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش کلنگی در بلوار کشاورز ، تهران

370 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش دفترکار در بلوار کشاورز ، تهران

520 متر

1 ميليارد و 899 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش دفترکار در بلوار کشاورز ، تهران

76 متر

6 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش دفترکار در بلوار کشاورز ، تهران

90 متر

871 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش دفترکار در بلوار کشاورز ، تهران

114 متر

741 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه