خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شهر زیبا تهران

لیست املاک شهر زیبا

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (آشوری)

90 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

90 متر

387 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

72 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

105 متر

416 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

مشاورین تخصصی شهر زیبا

عکس مشاور
خانم نیکان
09351474484
فروش
شهر زیبا

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

83 متر

390.1 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

80 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (الغدیر)

200 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

150 متر

825 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (نیلوفر)

127 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

مشاورین تخصصی شهر زیبا

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
شهر زیبا

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (نیلوفر)

97 متر

435 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

133 متر

798 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (الغدیر)

100 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

68 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

65 متر

40 ميليون تومان رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

83 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

88 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

122 متر

658.8 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (شربیانی)

103 متر

576.8 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (شربیانی)

75 متر

412.5 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

65 متر

10 ميليون تومان رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در شهر زیبا ، تهران (نیلوفر)

170 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (نیلوفر)

106 متر

614.8 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

56 متر

242 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (آلاله)

60 متر

20 ميليون تومان رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

145 متر

652.5 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

110 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

133 متر

615 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (مرادی)

120 متر

510 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

65 متر

265 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

116 متر

80 ميليون تومان رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 14 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه