خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شهر زیبا تهران

لیست املاک شهر زیبا

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

87 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

185 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (شربیانی)

108 متر

رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (شربیانی)

108 متر

رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

مشاورین تخصصی شهر زیبا

عکس مشاور
خانم نیکان
09351474484
فروش
شهر زیبا

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (مرادی)

86 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (آلاله)

150 متر

810 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (الغدیر)

200 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش دفتر کار در شهر زیبا ، تهران

80 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

140 متر

150 ميليون تومان رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

مشاورین تخصصی شهر زیبا

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
شهر زیبا

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (آشوری)

90 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (نیلوفر)

200 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش دفتر کار در شهر زیبا ، تهران

85 متر

510 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

112 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

113 متر

452 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

130 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

90 متر

387 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

72 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

105 متر

416 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

83 متر

390.1 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

80 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (الغدیر)

200 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

150 متر

825 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (نیلوفر)

127 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (نیلوفر)

97 متر

435 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

133 متر

798 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (الغدیر)

100 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

68 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

65 متر

40 ميليون تومان رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

83 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

88 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه