خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شهر زیبا تهران

لیست املاک شهر زیبا

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (آلاله)

103 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (آلاله)

127 متر

620 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

رهن آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (الغدیر)

85 متر

رهن: 90ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (سازمان آب)

90 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

مشاورین تخصصی شهر زیبا

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
شهر زیبا

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (سازمان آب)

88 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (سازمان آب)

125 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (اندیشه)

131 متر

524 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (اندیشه)

120 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

150 متر

795 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

مشاورین تخصصی شهر زیبا

عکس مشاور
آقای شاملو
09125300923
فروش
شهر زیبا

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

150 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (شربیانی)

75 متر

397 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

95 متر

437 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

85 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

61 متر

265 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

110 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

126 متر

اعلام نشده

تاريخ : 15 دی 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

63 متر

اعلام نشده

تاريخ : 15 دی 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

79 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (اندیشه)

89 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (شربیانی)

117 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

65 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (اندیشه)

82 متر

رهن: 85ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (آلاله)

95 متر

524 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (آلاله)

97 متر

455 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (آلاله)

90 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (آلاله)

85 متر

357 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (آلاله)

92 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (آلاله)

95 متر

418 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (آلاله)

96 متر

403 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (آلاله)

89 متر

436 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه