خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شهر زیبا تهران

لیست املاک شهر زیبا

فروش کلنگی در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

247 متر

2 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

85 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

104 متر

435 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (آلاله)

150 متر

703 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

108 متر

518 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش برج در شهر زیبا ، تهران (اندیشه)

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش برج در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

89 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (اندیشه)

66 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

89 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش برج در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

67 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش برج در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

108 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

87 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

185 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (شربیانی)

108 متر

رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (شربیانی)

108 متر

رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (مرادی)

86 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (آلاله)

150 متر

810 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (الغدیر)

200 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش دفتر کار در شهر زیبا ، تهران

80 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

140 متر

150 ميليون تومان رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (آشوری)

90 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (نیلوفر)

200 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش دفتر کار در شهر زیبا ، تهران

85 متر

510 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

112 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

113 متر

452 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

130 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

90 متر

387 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

72 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران

105 متر

416 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهر زیبا ، تهران (تعاون)

83 متر

390.1 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه