خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر تهران

لیست املاک هفت تیر

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (قائم مقام فراهانی)

105 متر

735 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (کریمخان)

75 متر

354 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (کریمخان)

85 متر

405 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (بهارشیراز)

80 متر

505 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

مشاورین تخصصی هفت تیر

عکس مشاور
آقای پرتو
09120712743
فروش
هفت تیر

فروش کلنگی در هفت تیر ، تهران (بهارشیراز)

251 متر

1 ميليارد و 937 ميليون تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 96

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران (بهارشیراز)

72 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 3 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (ایرانشهر)

77 متر

338 ميليون تومان

تاريخ : 3 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (ایرانشهر)

94 متر

545 ميليون تومان

تاريخ : 3 اردیبهشت 96

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران (بهارشیراز)

72 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (قائم مقام فراهانی)

120 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (مفتح)

78 متر

327 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (مفتح)

114 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (ایرانشهر)

96 متر

432 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (مفتح)

74 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش کلنگی در هفت تیر ، تهران (مفتح)

480 متر

3 ميليارد و 840 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران (کریمخان)

74 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (بهارشیراز)

104 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (بهارشیراز)

104 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (بهارشیراز)

97 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (قائم مقام فراهانی)

105 متر

735 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (مفتح)

74 متر

296 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (قائم مقام فراهانی)

115 متر

863 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (قائم مقام فراهانی)

70 متر

525 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

82 متر

328 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (مفتح)

114 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 13 اسفند 95

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

80 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش کلنگی در هفت تیر ، تهران (بهارشیراز)

251 متر

1 ميليارد و 850 ميليون تومان

تاريخ : 7 اسفند 95

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

80 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (مفتح)

80 متر

464 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران (مفتح)

80 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه