خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر تهران

لیست املاک هفت تیر

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

155 متر

رهن: 310ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

100 متر

رهن: 90ميليون تومان - اجاره: 50 هزار تومان

تاريخ : 24 مهر 96

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

61 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 850 هزار تومان

تاريخ : 24 مهر 96

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

78 متر

رهن: 110ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

61 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 مهر 96

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

95 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 24 مهر 96

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

100 متر

رهن: 90ميليون تومان - اجاره: 50 هزار تومان

تاريخ : 24 مهر 96

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

61 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 مهر 96

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران

54 متر

291 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

120 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران

97 متر

727 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

91 متر

473 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران

91 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش مستغلات در هفت تیر ، تهران

675 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

94 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران

62 متر

465 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

130 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران

56 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

84 متر

445 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

141 متر

606 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش مغازه در هفت تیر ، تهران

43 متر

1 ميليارد و 290 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

68 متر

421 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران

100 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش مغازه در هفت تیر ، تهران

38 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران

75 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

46 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران

90 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران

96 متر

403 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش مستغلات در هفت تیر ، تهران

230 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

105 متر

577 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه