خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر تهران

لیست املاک هفت تیر

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

93 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

25 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

130 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

100 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

60 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

50 متر

رهن: 85ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

141 متر

846 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران

96 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

120 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران

57 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران

102 متر

918 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

60 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

141 متر

846 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش مغازه در هفت تیر ، تهران

80 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش مغازه در هفت تیر ، تهران

34 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش مغازه در هفت تیر ، تهران

14 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

113 متر

542 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

152 متر

684 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

45 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

50 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

150 متر

رهن: 300ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

300 متر

رهن: 140ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

183 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

150 متر

رهن: 300ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

112 متر

رهن: 300ميليون تومان - اجاره: 20 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

180 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

183 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

152 متر

684 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش کلنگی در هفت تیر ، تهران

240 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش کلنگی در هفت تیر ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه