خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر تهران

لیست املاک هفت تیر

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران

105 متر

3 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

144 متر

864 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش مغازه در هفت تیر ، تهران

105 متر

3 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

84 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

80 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

80 متر

رهن: 105ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

80 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

60 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

60 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

65 متر

رهن: 100ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

183 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

80 متر

رهن: 296ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

68 متر

رهن: 578ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

75 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

110 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

150 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

60 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

1 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

138 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

142 متر

923 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران

78 متر

335 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

122 متر

671 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش مغازه در هفت تیر ، تهران

34 متر

925 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

120 متر

رهن: 190ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

90 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

47 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

47 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

100 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

110 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

125 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه