خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر تهران

لیست املاک هفت تیر

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

100 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 21 آذر 96

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران

237 متر

1 ميليارد و 540 ميليون تومان

تاريخ : 21 آذر 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

115 متر

517 ميليون تومان

تاريخ : 21 آذر 96

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران

71 متر

2 ميليارد و 530 ميليون تومان

تاريخ : 21 آذر 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

111 متر

721 ميليون تومان

تاريخ : 21 آذر 96

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران

174 متر

1 ميليارد و 218 ميليون تومان

تاريخ : 21 آذر 96

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

85 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 21 آذر 96

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

80 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 21 آذر 96

فروش مغازه در هفت تیر ، تهران

65 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 96

فروش کلنگی در هفت تیر ، تهران

183 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 96

فروش مستغلات در هفت تیر ، تهران

357 متر

1 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 96

فروش کلنگی در هفت تیر ، تهران

350 متر

3 ميليارد و 675 ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 96

فروش مغازه در هفت تیر ، تهران

90 متر

9 ميليارد تومان

تاريخ : 16 آذر 96

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران

92 متر

828 ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 96

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران

100 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 96

رهن و اجاره مستغلات در هفت تیر ، تهران

135 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 96

رهن و اجاره مستغلات در هفت تیر ، تهران

135 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 96

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

110 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 96

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

92 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 96

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران

205 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

78 متر

569 ميليون تومان

تاريخ : 12 آذر 96

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران

90 متر

765 ميليون تومان

تاريخ : 12 آذر 96

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران

110 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 12 آذر 96

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران

37 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 12 آذر 96

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران

92 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 12 آذر 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

75 متر

412 ميليون تومان

تاريخ : 12 آذر 96

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

68 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 12 آذر 96

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران

204 متر

1 ميليارد و 611 ميليون تومان

تاريخ : 12 آذر 96

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران

110 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 12 آذر 96

فروش دفترکار در هفت تیر ، تهران

37 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 12 آذر 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه