خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر تهران

لیست املاک هفت تیر

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (بهارشیراز)

104 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (بهارشیراز)

104 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (بهارشیراز)

97 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (قائم مقام فراهانی)

105 متر

735 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (مفتح)

74 متر

296 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (مفتح)

114 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (قائم مقام فراهانی)

115 متر

863 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (قائم مقام فراهانی)

70 متر

525 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

82 متر

328 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (مفتح)

114 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 13 اسفند 95

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

80 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش کلنگی در هفت تیر ، تهران (بهارشیراز)

251 متر

1 ميليارد و 850 ميليون تومان

تاريخ : 7 اسفند 95

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران

80 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (مفتح)

80 متر

464 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در هفت تیر ، تهران (مفتح)

80 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

رهن و اجاره دفترکار در هفت تیر ، تهران (بهارشیراز)

78 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

150 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

92 متر

616 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران

85 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (بهارشیراز)

53 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (بهارشیراز)

61 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (بهارشیراز)

145 متر

1 ميليارد و 15 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

رهن آپارتمان در هفت تیر ، تهران

80 متر

رهن: 95ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش دفتر کار در هفت تیر ، تهران

120 متر

اعلام نشده

تاريخ : 4 دی 95

فروش کلنگی در هفت تیر ، تهران (بهارشیراز)

251 متر

1 ميليارد و 957 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 95

معاوضه کلنگی در هفت تیر ، تهران (بهارشیراز)

251 متر

1 ميليارد و 958 ميليون تومان

تاريخ : 13 مهر 95

فروش خانه در هفت تیر ، تهران (بهارشیراز)

250 متر

1 ميليارد و 960 ميليون تومان

تاريخ : 11 مهر 95

فروش کلنگی در هفت تیر ، تهران (بهارشیراز)

250 متر

1 ميليارد و 960 ميليون تومان

تاريخ : 11 مهر 95

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (مانی)

140 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 7 شهریور 95

فروش آپارتمان در هفت تیر ، تهران (بهارشیراز)

85 متر

445 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه