خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در مطهری تهران

لیست املاک مطهری

رهن و اجاره آپارتمان در مطهری ، تهران

55 متر

رهن: 58ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در مطهری ، تهران

100 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره دفترکار در مطهری ، تهران

80 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره مستغلات در مطهری ، تهران

400 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره دفترکار در مطهری ، تهران

45 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در مطهری ، تهران

100 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

250 متر

1 ميليارد و 850 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

188 متر

1 ميليارد و 598 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

107 متر

535 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

92 متر

478 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

93 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش مغازه در مطهری ، تهران

313 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش کلنگی در مطهری ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

193 متر

1 ميليارد و 61 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش مغازه در مطهری ، تهران

31 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش مستغلات در مطهری ، تهران

400 متر

6 ميليارد تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش کلنگی در مطهری ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش کلنگی در مطهری ، تهران

1 متر

510 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش مغازه در مطهری ، تهران

52 متر

1 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

125 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

46 متر

391 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

112 متر

1 ميليارد و 142 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

135 متر

1 ميليارد و 147 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

93 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

52 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش کلنگی در مطهری ، تهران

420 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

188 متر

1 ميليارد و 598 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش کلنگی در مطهری ، تهران

259 متر

9 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش کلنگی در مطهری ، تهران

1000 متر

17 ميليارد تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه