خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در مطهری تهران

لیست املاک مطهری

رهن و اجاره آپارتمان در مطهری ، تهران

120 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 دی 96

رهن و اجاره آپارتمان در مطهری ، تهران

75 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

82 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

39 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 دی 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

36 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 دی 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

130 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

130 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش کلنگی در مطهری ، تهران

210 متر

2 ميليارد و 415 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

85 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 21 دی 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

115 متر

1 ميليارد و 92 ميليون تومان

تاريخ : 21 دی 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

102 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 دی 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

102 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 دی 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

92 متر

478 ميليون تومان

تاريخ : 21 دی 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

102 متر

765 ميليون تومان

تاريخ : 21 دی 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

165 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 دی 96

فروش کلنگی در مطهری ، تهران

420 متر

14 ميليارد تومان

تاريخ : 21 دی 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

112 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 21 دی 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

75 متر

510 ميليون تومان

تاريخ : 21 دی 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

56 متر

205 ميليون تومان

تاريخ : 21 دی 96

رهن و اجاره دفترکار در مطهری ، تهران

97 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 21 دی 96

رهن و اجاره دفترکار در مطهری ، تهران

9 متر

رهن: 3ميليون تومان - اجاره: 800 هزار تومان

تاريخ : 21 دی 96

رهن و اجاره دفترکار در مطهری ، تهران

94 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 21 دی 96

رهن و اجاره دفترکار در مطهری ، تهران

113 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 21 دی 96

رهن و اجاره دفترکار در مطهری ، تهران

60 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 دی 96

رهن و اجاره آپارتمان در مطهری ، تهران

110 متر

- اجاره: 1.1 هزار تومان

تاريخ : 21 دی 96

رهن و اجاره دفترکار در مطهری ، تهران

100 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 21 دی 96

رهن و اجاره دفترکار در مطهری ، تهران

60 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 21 دی 96

رهن و اجاره دفترکار در مطهری ، تهران

124 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 21 دی 96

فروش کلنگی در مطهری ، تهران

62 متر

510 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

43 متر

175 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه