خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در مطهری تهران

لیست املاک مطهری

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

70 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

84 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

142 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

60 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

60 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

70 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

112 متر

526 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در مطهری ، تهران

56 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در مطهری ، تهران

220 متر

رهن: 300ميليون تومان - اجاره: 30 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در مطهری ، تهران

75 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 29 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در مطهری ، تهران

71 متر

رهن: 135ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 29 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در مطهری ، تهران

71 متر

رهن: 135ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 29 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در مطهری ، تهران

60 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 250 هزار تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در مطهری ، تهران

70 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در مطهری ، تهران

76 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در مطهری ، تهران

76 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

125 متر

875 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

فروش مستغلات در مطهری ، تهران

1450 متر

15 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

44 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در مطهری ، تهران

124 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در مطهری ، تهران

53 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 27 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در مطهری ، تهران

60 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 27 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در مطهری ، تهران

320 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در مطهری ، تهران

85 متر

رهن: 100ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در مطهری ، تهران

145 متر

رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 96

فروش مستغلات در مطهری ، تهران

140 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 شهریور 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

110 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 25 شهریور 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

103 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 25 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در مطهری ، تهران

145 متر

رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 25 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در مطهری ، تهران

75 متر

رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 25 شهریور 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه