خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در مطهری تهران

لیست املاک مطهری

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

113 متر

508 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

120 متر

996 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

120 متر

996 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

188 متر

1 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

70 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

120 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

67 متر

335 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش مستغلات در مطهری ، تهران

130 متر

2 ميليارد و 184 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش مستغلات در مطهری ، تهران

130 متر

2 ميليارد و 184 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش مستغلات در مطهری ، تهران

85 متر

7 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش مستغلات در مطهری ، تهران

105 متر

7 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش مستغلات در مطهری ، تهران

209 متر

7 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

70 متر

595 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

186 متر

1 ميليارد و 116 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

60 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش کلنگی در مطهری ، تهران

700 متر

10 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

56 متر

245 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

114 متر

798 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

114 متر

798 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش کلنگی در مطهری ، تهران

1000 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

57 متر

267 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش کلنگی در مطهری ، تهران

326 متر

3 ميليارد و 651 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

112 متر

725 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

83 متر

664 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

63 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

188 متر

1 ميليارد و 222 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

100 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش مغازه در مطهری ، تهران

60 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

73 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه