خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در مطهری تهران

لیست املاک مطهری

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران (ترکمنستان)

85 متر

467 ميليون تومان

تاريخ : 3 اردیبهشت 96

معاوضه آپارتمان در مطهری ، تهران (لارستان)

163 متر

1 ميليارد و 59 ميليون تومان

تاريخ : 20 فروردین 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران (لارستان)

163 متر

1 ميليارد و 59 ميليون تومان

تاريخ : 20 فروردین 96

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران (اجاره دار )

100 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

مشاورین تخصصی مطهری

عکس مشاور
آقای خیام
09127181804
فروش
مطهری

رهن و اجاره آپارتمان در مطهری ، تهران (لارستان)

80 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش دفترکار در مطهری ، تهران (منصور)

104 متر

946 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

رهن و اجاره دفترکار در مطهری ، تهران (کوه نور)

79 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران (میرزای شیرازی)

103 متر

515 ميليون تومان

تاريخ : 8 اسفند 95

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران (وزوایی)

60 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 8 اسفند 95

مشاورین تخصصی مطهری

عکس مشاور
آقای پرتو
09120712743
فروش
مطهری

رهن و اجاره دفترکار در مطهری ، تهران (لارستان)

83 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 8 اسفند 95

رهن دفترکار در مطهری ، تهران (لارستان)

90 متر

رهن: 155ميليون تومان

تاريخ : 8 اسفند 95

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران (میرزای شیرازی)

103 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش دفترکار در مطهری ، تهران (مفتح)

95 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

110 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 شهریور 95

فروش مغازه در مطهری ، تهران

86 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 تیر 95

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

135 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

70 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 94

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

70 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 بهمن 94

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

63 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 بهمن 94

رهن و اجاره آپارتمان در مطهری ، تهران (میرزای شیرازی)

180 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن آپارتمان در مطهری ، تهران

275 متر

رهن: 280ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن و اجاره آپارتمان در مطهری ، تهران (نوبخت)

120 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن و اجاره آپارتمان در مطهری ، تهران

100 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن و اجاره دفتر کار در مطهری ، تهران

67 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 26 دی 94

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران (وزوایی)

102 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن و اجاره آپارتمان در مطهری ، تهران (ترکمنستان)

100 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن و اجاره آپارتمان در مطهری ، تهران (ترکمنستان)

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 26 دی 94

رهن و اجاره آپارتمان در مطهری ، تهران

75 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 26 دی 94

فروش دفترکار در مطهری ، تهران

53 متر

371 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 94

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

122 متر

463 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه