خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان همت تهران

لیست املاک اتوبان همت

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

57 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در اتوبان همت ، تهران

145 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

135 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در اتوبان همت ، تهران

70 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش مغازه در اتوبان همت ، تهران

28 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

109 متر

775 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

115 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

فروش دفترکار در اتوبان همت ، تهران

110 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 16 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

69 متر

745 ميليون تومان

تاريخ : 16 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

104 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در اتوبان همت ، تهران

60 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

110 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 5 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

222 متر

2 ميليارد و 775 ميليون تومان

تاريخ : 5 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

80 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

95 متر

رهن: 290ميليون تومان

تاريخ : 1 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

125 متر

رهن: 270ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

155 متر

رهن: 260ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

120 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

فروش کلنگی در اتوبان همت ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 فروردین 97

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

220 متر

2 ميليارد و 860 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

228 متر

رهن: 250ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

107 متر

رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش دفترکار در اتوبان همت ، تهران

140 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

70 متر

441 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 96

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

207 متر

1 ميليارد و 345 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 96

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

75 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 96

رهن و اجاره مغازه در اتوبان همت ، تهران

50 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 13 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

80 متر

اعلام نشده

تاريخ : 13 اسفند 96

رهن و اجاره دفترکار در اتوبان همت ، تهران

65 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 12 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

885 متر

رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 5 اسفند 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه