خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان همت تهران

لیست املاک اتوبان همت

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

107 متر

رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش دفترکار در اتوبان همت ، تهران

140 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

228 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

70 متر

441 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 96

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

207 متر

1 ميليارد و 345 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 96

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

75 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 96

رهن و اجاره مغازه در اتوبان همت ، تهران

50 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 13 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

80 متر

اعلام نشده

تاريخ : 13 اسفند 96

رهن و اجاره دفترکار در اتوبان همت ، تهران

65 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 12 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

885 متر

رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 5 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

100 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 5 اسفند 96

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

120 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 اسفند 96

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

230 متر

2 ميليارد و 760 ميليون تومان

تاريخ : 5 اسفند 96

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

87 متر

870 ميليون تومان

تاريخ : 5 اسفند 96

رهن و اجاره دفترکار در اتوبان همت ، تهران

120 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 28 بهمن 96

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

122 متر

رهن: 160ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 96

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

104 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 96

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

124 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 بهمن 96

فروش مغازه در اتوبان همت ، تهران

27 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 96

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

170 متر

رهن: 75ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 900 هزار تومان

تاريخ : 19 بهمن 96

رهن و اجاره دفترکار در اتوبان همت ، تهران

125 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 19 بهمن 96

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 232 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 96

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

105 متر

892 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 96

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

140 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 18 بهمن 96

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

102 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 18 بهمن 96

فروش کلنگی در اتوبان همت ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 16 بهمن 96

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

100 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 800 هزار تومان

تاريخ : 16 بهمن 96

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 96

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

222 متر

2 ميليارد و 775 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 96

پیش فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

100 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه