خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان همت تهران

لیست املاک اتوبان همت

پیش فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

100 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 94

فروش برج در اتوبان همت ، تهران

66 متر

396 ميليون تومان

تاريخ : 19 آذر 93

فروش زمین در اتوبان همت ، تهران

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 11 مهر 93

رهن آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

97 متر

رهن: 70ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 93

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

70 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 27 فروردین 93

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

74 متر

259 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 92

پیش فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

72 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 1 بهمن 92

پیش فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

74 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 1 بهمن 92

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

133 متر

1 ميليارد و 157 ميليون تومان

تاريخ : 12 آذر 92

فروش مجتمع آپارتمانی در اتوبان همت ، تهران

77 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 2 مهر 92

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

75 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 92

رهن آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

75 متر

رهن: 50ميليون تومان

تاريخ : 12 امرداد 92

پیش فروش برج در اتوبان همت ، تهران

63 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 10 امرداد 92

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

100 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 9 امرداد 92

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

120 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 29 تیر 92

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

105 متر

357 ميليون تومان

تاريخ : 15 تیر 92

فروش برج در اتوبان همت ، تهران

70 متر

301 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 92

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

100 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 5 تیر 92

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

77 متر

304 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 92

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

79 متر

363 ميليون تومان

تاريخ : 2 تیر 92

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

102 متر

489 ميليون تومان

تاريخ : 1 تیر 92

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

125 متر

625 ميليون تومان

تاريخ : 27 خرداد 92

پیش فروش مجتمع آپارتمانی در اتوبان همت ، تهران

92 متر

368 ميليون تومان

تاريخ : 26 خرداد 92

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

87 متر

391 ميليون تومان

تاريخ : 26 خرداد 92

فروش برج در اتوبان همت ، تهران

183 متر

878 ميليون تومان

تاريخ : 25 خرداد 92

فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

115 متر

402 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 92

فروش برج در اتوبان همت ، تهران

110 متر

528 ميليون تومان

تاريخ : 19 خرداد 92

پیش فروش برج در اتوبان همت ، تهران

140 متر

238 ميليون تومان

تاريخ : 18 خرداد 92

پیش فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

131 متر

366 ميليون تومان

تاريخ : 18 خرداد 92

پیش فروش آپارتمان در اتوبان همت ، تهران

112 متر

313 ميليون تومان

تاريخ : 18 خرداد 92

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه