خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در بهشتی (عباس آباد) تهران

لیست املاک بهشتی (عباس آباد)

فروش دفترکار در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

250 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش دفترکار در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

77 متر

654 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش دفترکار در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

212 متر

2 ميليارد و 756 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش دفترکار در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

84 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

مشاورین تخصصی بهشتی (عباس آباد)

عکس مشاور
آقای بابک
09109326395
فروش
بهشتی (عباس آباد)

فروش مستغلات در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

215 متر

9 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

80 متر

رهن: 140ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

170 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

79 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 29 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

210 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

307 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

رهن و اجاره مستغلات در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

130 متر

رهن: 1 ميليارد و 600ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

فروش دفترکار در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

133 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

فروش دفترکار در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

فروش دفترکار در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

133 متر

1 ميليارد و 330 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

200 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

65 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 96

رهن و اجاره دفترکار در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

120 متر

رهن: 270ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

140 متر

رهن: 75ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 27 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

79 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 96

فروش آپارتمان در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

84 متر

655 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

120 متر

رهن: 230ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 96

رهن و اجاره مستغلات در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

440 متر

رهن: تومان - اجاره: 30 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 96

فروش کلنگی در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 شهریور 96

فروش مستغلات در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

700 متر

9 ميليارد تومان

تاريخ : 25 شهریور 96

فروش مغازه در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

300 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 شهریور 96

فروش دفترکار در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

210 متر

1 ميليارد و 113 ميليون تومان

تاريخ : 25 شهریور 96

فروش آپارتمان در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

95 متر

495 ميليون تومان

تاريخ : 25 شهریور 96

فروش دفترکار در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 232 ميليون تومان

تاريخ : 25 شهریور 96

فروش دفترکار در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

64 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 شهریور 96

فروش آپارتمان در بهشتی (عباس آباد) ، تهران

6 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 25 شهریور 96

لیست تقاضای ملک در بهشتی (عباس آباد)نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه