خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در گیشا تهران

لیست املاک گیشا

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

85 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

95 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (فروزانفر)

150 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش دفترکار در گیشا ، تهران

78 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

رهن و اجاره دفترکار در گیشا ، تهران

67 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

80 متر

544 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

80 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)شمالی)

160 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

98 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

86 متر

593 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (فروزانفر)

88 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

رهن و اجاره آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)شمالی)

173 متر

رهن: 165ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

رهن و اجاره آپارتمان در گیشا ، تهران

85 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 96

رهن و اجاره مغازه در گیشا ، تهران

17 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 20 فروردین 96

رهن و اجاره دفترکار در گیشا ، تهران

65 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 20 فروردین 96

رهن آپارتمان در گیشا ، تهران

96 متر

رهن: 110ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (بلوچستان)

92 متر

763 ميليون تومان

تاريخ : 15 فروردین 96

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (بلوچستان)

172 متر

860 ميليون تومان

تاريخ : 15 فروردین 96

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (پیروزی)

93 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 15 فروردین 96

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

98 متر

539 ميليون تومان

تاريخ : 15 فروردین 96

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (جلال آل احمد)

81 متر

468 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

رهن و اجاره مغازه در گیشا ، تهران

280 متر

رهن: 400ميليون تومان - اجاره: 30 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (فاضل)

95 متر

اعلام نشده

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

102 متر

408 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (گیشا (نصر)مرکزی)

225 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 اسفند 95

فروش مغازه در گیشا ، تهران

20 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

103 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (پیروزی)

80 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران (فروزانفر)

106 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در گیشا ، تهران

150 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه