خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) تهران

لیست املاک دولت ( کلاهدوز )

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

91 متر

760 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

100 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قنات )

197 متر

2 ميليارد و 265.5 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش دفتر کار در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 430 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

مشاورین تخصصی دولت ( کلاهدوز )

عکس مشاور
آقای سهیل
09125409802
فروش
دولت ( کلاهدوز )

رهن و اجاره دفتر کار در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قنات )

120 متر

150 ميليون تومان رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

50 متر

20 ميليون تومان رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

68 متر

598.4 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

90 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

120 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قنات )

135 متر

945 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

رهن و اجاره دفتر کار در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

120 متر

300 ميليون تومان رهن: 300ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

150 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (نعمتی)

55 متر

80 ميليون تومان رهن: 80ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (رحمانی)

150 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (نشاط)

87 متر

748.2 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

72 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

68 متر

598.4 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (عین آبادی)

105 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (نشاط)

101 متر

808 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

85 متر

722.5 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

130 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 14 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 375 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

100 متر

870 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (سنجابی)

60 متر

65 ميليون تومان رهن: 65ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

54 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

95 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (چهارراه کاوه)

155 متر

1 ميليارد و 395 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (چهارراه کاوه)

220 متر

2 ميليارد و 24 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قنات )

115 متر

820 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

120 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه