خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) تهران

لیست املاک دولت ( کلاهدوز )

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

110 متر

1 ميليارد و 45 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

120 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

114 متر

1 ميليارد و 26 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

95 متر

760 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

مشاورین تخصصی دولت ( کلاهدوز )

عکس مشاور
آقای کیمیایی
09120754767
فروش
دولت ( کلاهدوز )

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

136 متر

1 ميليارد و 224 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

140 متر

1 ميليارد و 218 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

140 متر

1 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (دستور(قلندری))

121 متر

968 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قلندری)

145 متر

1 ميليارد و 87 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قلندری)

133 متر

1 ميليارد و 130 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

125 متر

875 ميليون تومان

تاريخ : 27 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

138 متر

1 ميليارد و 173 ميليون تومان

تاريخ : 27 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

175 متر

1 ميليارد و 295 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (رحمانی)

72 متر

648 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (رحمانی)

125 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قلندری)

166 متر

1 ميليارد و 162 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

200 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

105 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

133 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش مغازه در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اختیاریه)

37 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اختیاریه)

120 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اختیاریه)

140 متر

1 ميليارد و 110 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اختیاریه)

183 متر

1 ميليارد و 281 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اختیاریه)

110 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اختیاریه)

104 متر

823 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اختیاریه)

120 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اختیاریه)

80 متر

740 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

160 متر

1 ميليارد و 520 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

132 متر

1 ميليارد و 485 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

180 متر

1 ميليارد و 530 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه