خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) تهران

لیست املاک دولت ( کلاهدوز )

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

138 متر

967 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (دستور)

105 متر

735 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (دستور(قلندری))

121 متر

968 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

140 متر

1 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

مشاورین تخصصی دولت ( کلاهدوز )

عکس مشاور
آقای محمد
09123230336
فروش
دولت ( کلاهدوز )

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

140 متر

1 ميليارد و 218 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

150 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

105 متر

893 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (حاج آقامیری)

104 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

133 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

105 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

200 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قلندری)

166 متر

1 ميليارد و 162 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قلندری)

133 متر

1 ميليارد و 130 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قلندری)

145 متر

1 ميليارد و 87 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

120 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

110 متر

1 ميليارد و 45 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

140 متر

1 ميليارد و 190 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (دستور)

121 متر

883 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

91 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

170 متر

1 ميليارد و 785 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

60 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان دفتر کار در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

80 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قلندری)

71 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان دفتر کار در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

115 متر

1 ميليارد و 495 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

52 متر

416 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اختیاریه)

80 متر

250 ميليون تومان رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

91 متر

760 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش مغازه در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

190 متر

15 ميليارد تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

رهن و اجاره مغازه در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

190 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان رهن: 3 ميليارد و 500ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

100 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه