خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) تهران

لیست املاک دولت ( کلاهدوز )

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قلندری)

101 متر

959.5 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

75 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (منظریه)

140 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (رحمانی)

157 متر

1 ميليارد و 287.4 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

100 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

200 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

208 متر

1 ميليارد و 768 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

72 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

68 متر

598.4 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

80 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 19 دی 95

رهن آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

230 متر

رهن: 650ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اختیاریه)

70 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 15 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

95 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 15 دی 95

فروش مستغلات مغازه دفتر کار در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (نشاط)

80 متر

100 ميليارد تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش مستغلات در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

49 متر

1 ميليارد و 270 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (دستور)

130 متر

1 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان دفتر کار در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اختیاریه)

90 متر

1 ميليارد و 35 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

100 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (بهار)

211 متر

1 ميليارد و 688 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

رهن و اجاره مغازه در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

12 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

96 متر

649 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

105 متر

60 ميليون تومان رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

93 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

163 متر

1 ميليارد و 304 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

97 متر

776 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

130 متر

910 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

160 متر

1 ميليارد و 120 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش کلنگی در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

400 متر

7 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش کلنگی در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

500 متر

8 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش کلنگی در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

730 متر

13 ميليارد تومان

تاريخ : 6 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه