خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) تهران

لیست املاک دولت ( کلاهدوز )

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 70 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش دفترکار در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

88 متر

1 ميليارد و 12 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش مستغلات در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

645 متر

6 ميليارد و 420 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

110 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 27 تیر 96

مشاورین تخصصی دولت ( کلاهدوز )

عکس مشاور
آقای رحیمی
09122164058
فروش
دولت ( کلاهدوز )

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (نعمتی)

150 متر

1 ميليارد و 575 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

100 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (نعمتی)

200 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

95 متر

874 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

100 متر

920 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

127 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (بهار)

130 متر

1 ميليارد و 365 ميليون تومان

تاريخ : 17 تیر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (بهار)

150 متر

1 ميليارد و 155 ميليون تومان

تاريخ : 17 تیر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

148 متر

1 ميليارد و 924 ميليون تومان

تاريخ : 17 تیر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (دیباجی)

240 متر

1 ميليارد و 968 ميليون تومان

تاريخ : 17 تیر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (دیباجی)

175 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 17 تیر 96

رهن و اجاره آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

70 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 17 تیر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

240 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (دستور)

120 متر

اعلام نشده

تاريخ : 13 تیر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

150 متر

1 ميليارد و 725 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (مطهری)

175 متر

1 ميليارد و 715 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (دیباجی)

215 متر

2 ميليارد و 257 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

185 متر

1 ميليارد و 757 ميليون تومان

تاريخ : 10 تیر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

170 متر

1 ميليارد و 955 ميليون تومان

تاريخ : 10 تیر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 316 ميليون تومان

تاريخ : 10 تیر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

140 متر

1 ميليارد و 638 ميليون تومان

تاريخ : 10 تیر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

100 متر

670 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

125 متر

875 ميليون تومان

تاريخ : 27 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

138 متر

1 ميليارد و 173 ميليون تومان

تاريخ : 27 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

175 متر

1 ميليارد و 295 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (رحمانی)

72 متر

648 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه