خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) تهران

لیست املاک دولت ( کلاهدوز )

رهن و اجاره مغازه در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (دیباجی)

61 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 21 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اختیاریه)

87 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

91 متر

760 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

91 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

مشاورین تخصصی دولت ( کلاهدوز )

عکس مشاور
آقای کیمیایی
09120754767
فروش
دولت ( کلاهدوز )

فروش ویلا در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

500 متر

8 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش خانه در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

500 متر

8 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش کلنگی در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

500 متر

8 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

103 متر

927 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

210 متر

2 ميليارد و 940 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

97 متر

970 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

200 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

185 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قلندری)

110 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قلندری)

130 متر

975 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (مطهری)

150 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (مطهری)

174 متر

1 ميليارد و 479 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

200 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

170 متر

1 ميليارد و 615 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

88 متر

748 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

رهن آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قلندری)

85 متر

رهن: 50ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

216 متر

2 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 23 فروردین 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

138 متر

967 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (دستور)

105 متر

735 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (دستور(قلندری))

121 متر

968 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

140 متر

1 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

140 متر

1 ميليارد و 218 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

150 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

105 متر

893 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (حاج آقامیری)

104 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

133 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه