خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در دروس تهران

لیست املاک دروس

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (محسنیان)

68 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران

96 متر

1 ميليارد و 56 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش ویلا در دروس ، تهران

500 متر

10 ميليارد تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش خانه در دروس ، تهران

500 متر

10 ميليارد تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

مشاورین تخصصی دروس

عکس مشاور
آقای جاوید
09125889827
فروش
دروس

فروش کلنگی در دروس ، تهران

500 متر

10 ميليارد تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (بلوار شهرزاد)

200 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (یارمحمدی)

170 متر

2 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (احتشامیه)

110 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (یارمحمدی)

155 متر

1 ميليارد و 705 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (یارمحمدی)

170 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (یارمحمدی)

230 متر

4 ميليارد و 25 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (یارمحمدی)

200 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران ( هدایت)

120 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران ( هدایت)

150 متر

1 ميليارد و 950 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (محسنیان)

145 متر

1 ميليارد و 392 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (محسنیان)

118 متر

1 ميليارد و 144 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (وارسته)

171 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

رهن و اجاره آپارتمان در دروس ، تهران ( هدایت)

150 متر

رهن: 120ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

رهن و اجاره دفترکار در دروس ، تهران (یارمحمدی)

150 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (بلوار شهرزاد)

169 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (کماسایی)

185 متر

3 ميليارد و 145 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (کماسایی)

135 متر

2 ميليارد و 295 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (احتشامیه)

85 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (بلوار شهرزاد)

115 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (یارمحمدی)

110 متر

990 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران ( هدایت)

100 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (بلوار شهرزاد)

102 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (صالح حسینی)

303 متر

4 ميليارد و 90.5 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (زمرد)

98 متر

833 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه