خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در دروس تهران

لیست املاک دروس

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (صالح حسینی)

303 متر

4 ميليارد و 90.5 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (زمرد)

98 متر

833 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در دروس ، تهران

150 متر

350 ميليون تومان رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

اجاره آپارتمان در دروس ، تهران (وارسته)

80 متر

50 ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران

280 متر

4 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (بلوار شهرزاد)

145 متر

1 ميليارد و 624 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (یارمحمدی)

300 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (وارسته)

220 متر

2 ميليارد و 640 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (صالح حسینی)

160 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در دروس ، تهران (صالح حسینی)

160 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (یارمحمدی)

207 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در دروس ، تهران ( هدایت)

75 متر

25 ميليون تومان رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (صالح حسینی)

184 متر

1 ميليارد و 564 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (وارسته)

270 متر

4 ميليارد و 455 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (چیذری)

313 متر

3 ميليارد و 286.5 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در دروس ، تهران (بلوار شهرزاد)

215 متر

200 ميليون تومان رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (یارمحمدی)

295 متر

3 ميليارد و 687.5 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران

160 متر

1 ميليارد و 760 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در دروس ، تهران ( هدایت)

170 متر

300 ميليون تومان رهن: 300ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران

303 متر

4 ميليارد و 90.5 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (بلوار شهرزاد)

172 متر

1 ميليارد و 892 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (چیذری)

235 متر

1 ميليارد و 997.5 ميليون تومان

تاريخ : 7 بهمن 95

فروش ویلا در دروس ، تهران ( هدایت)

385 متر

اعلام نشده

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش زمین در دروس ، تهران ( هدایت)

385 متر

اعلام نشده

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران

85 متر

اعلام نشده

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (کماسایی)

85 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش برج در دروس ، تهران ( هدایت)

150 متر

اعلام نشده

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش کلنگی در دروس ، تهران

280 متر

اعلام نشده

تاريخ : 6 بهمن 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (بلوار شهرزاد)

104 متر

1 ميليارد و 92 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه