خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در دروس تهران

لیست املاک دروس

فروش آپارتمان در دروس ، تهران

285 متر

4 ميليارد و 845 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران

245 متر

2 ميليارد و 950 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران

250 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران

123 متر

1 ميليارد و 599 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

مشاورین تخصصی دروس

عکس مشاور
آقای تقوی
09124203046
فروش
دروس

فروش دفترکار در دروس ، تهران

70 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران

73 متر

591 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران

385 متر

5 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران

210 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران

150 متر

11 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران

100 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران

135 متر

1 ميليارد و 147 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران

173 متر

1 ميليارد و 730 ميليون تومان

تاريخ : 15 امرداد 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران

160 متر

1 ميليارد و 85 ميليون تومان

تاريخ : 15 امرداد 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران

167 متر

2 ميليارد و 755 ميليون تومان

تاريخ : 15 امرداد 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران

285 متر

4 ميليارد و 845 ميليون تومان

تاريخ : 4 امرداد 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران

220 متر

3 ميليارد و 66 ميليون تومان

تاريخ : 4 امرداد 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (احتشامیه)

200 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

رهن آپارتمان در دروس ، تهران (بلوار شهرزاد)

188 متر

اعلام نشده

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (یارمحمدی)

200 متر

3 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (یارمحمدی)

178 متر

1 ميليارد و 602 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (یارمحمدی)

160 متر

1 ميليارد و 660 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (یارمحمدی)

144 متر

1 ميليارد و 440 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران ( هدایت)

210 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران ( هدایت)

132 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران ( هدایت)

200 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران ( هدایت)

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (احتشامیه)

170 متر

1 ميليارد و 420 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (صالح حسینی)

180 متر

1 ميليارد و 740 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

رهن و اجاره آپارتمان در دروس ، تهران

100 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

فروش کلنگی در دروس ، تهران ( هدایت)

460 متر

11 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه