خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در دروس تهران

لیست املاک دروس

فروش آپارتمان در دروس ، تهران

103 متر

1 ميليارد و 184.5 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (یارمحمدی)

207 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (بلوار شهرزاد)

38 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (یارمحمدی)

143 متر

1 ميليارد و 287 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

مشاورین تخصصی دروس

عکس مشاور
آقای علی
09124473235
فروش
دروس

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (آقامیری)

105 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران ( هدایت)

180 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش برج در دروس ، تهران ( هدایت)

150 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در دروس ، تهران (بلوار شهرزاد)

118 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 19 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در دروس ، تهران (یارمحمدی)

66 متر

20 ميليون تومان رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 19 دی 95

رهن آپارتمان در دروس ، تهران

150 متر

رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 16 دی 95

فروش ویلا در دروس ، تهران ( هدایت)

385 متر

اعلام نشده

تاريخ : 15 دی 95

فروش زمین در دروس ، تهران ( هدایت)

385 متر

اعلام نشده

تاريخ : 15 دی 95

فروش کلنگی در دروس ، تهران

280 متر

اعلام نشده

تاريخ : 15 دی 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (قبا)

175 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در دروس ، تهران (بلوار شهرزاد)

95 متر

90 ميليون تومان رهن: 90ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (وارسته)

147 متر

1 ميليارد و 249.5 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران

125 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 9 دی 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران ( هدایت)

170 متر

2 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در دروس ، تهران (شیدایی)

160 متر

200 ميليون تومان رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 8 دی 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (صالح حسینی)

264 متر

3 ميليارد و 828 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (صالح حسینی)

296 متر

4 ميليارد و 292 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (صالح حسینی)

300 متر

4 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (بلوار شهرزاد)

230 متر

2 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (بلوار شهرزاد)

136 متر

1 ميليارد و 360 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (محسنیان)

177 متر

2 ميليارد و 212 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (محسنیان)

113 متر

1 ميليارد و 413 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (صالح حسینی)

200 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (صالح حسینی)

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (راستوان)

90 متر

675 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دروس ، تهران (یارمحمدی)

236 متر

4 ميليارد و 130 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه