خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در دهکده المپیک تهران

لیست املاک دهکده المپیک

پیش فروش برج در دهکده المپیک ، تهران

110 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش کلنگی در دهکده المپیک ، تهران (خیابان ساحل)

200 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش کلنگی در دهکده المپیک ، تهران (زیبا دشت)

200 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش خانه در دهکده المپیک ، تهران (بلوار المپیک)

250 متر

اعلام نشده

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش ویلا در دهکده المپیک ، تهران (بلوار المپیک)

250 متر

اعلام نشده

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش کلنگی در دهکده المپیک ، تهران

250 متر

اعلام نشده

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (بلوار المپیک)

92 متر

414 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (بلوار المپیک)

135 متر

675 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (بلوار المپیک)

140 متر

644 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (خیابان ساحل)

132 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

پیش فروش برج در دهکده المپیک ، تهران (آفتاب)

88 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 23 فروردین 96

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (شهرک صدرا)

120 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (مرودشت)

120 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (زیبا دشت)

140 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (زیبا دشت)

110 متر

495 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (زیبا دشت)

150 متر

675 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (زیبا دشت)

110 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (زیبا دشت)

100 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (شهرک چشمه)

130 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (شهرک چشمه)

120 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (شهرک چشمه)

140 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (خیابان ساحل)

120 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (خیابان ساحل)

120 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (شهرک صدرا)

107 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (شهرک صدرا)

70 متر

275 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش کلنگی در دهکده المپیک ، تهران (زیبا دشت)

200 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (شهرک چشمه)

120 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (میدان المپیک)

95 متر

428 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (میدان المپیک)

88 متر

352 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش مجتمع آپارتمانی در دهکده المپیک ، تهران (میدان المپیک)

117 متر

526 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه