خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در دهکده المپیک تهران

لیست املاک دهکده المپیک

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (بلوار المپیک)

100 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (بلوار المپیک)

140 متر

644 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (زیبا دشت)

117 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (میدان المپیک)

74 متر

335 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

مشاورین تخصصی دهکده المپیک

عکس مشاور
آقای امیر سعید
09129371929
فروش
دهکده المپیک

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (خیابان ساحل)

132 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران

108 متر

454 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش برج در دهکده المپیک ، تهران (چوگان)

140 متر

910 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران

118 متر

531 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

پیش فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران

140 متر

462 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (خیابان ساحل)

72 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (زیبا دشت)

100 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (زیبا دشت)

150 متر

675 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (زیبا دشت)

110 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (شهرک لاله)

82 متر

329 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران

160 متر

672 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران

92 متر

386 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (خیابان ساحل)

108 متر

454 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش خانه در دهکده المپیک ، تهران (خیابان ساحل)

108 متر

454 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش ویلا در دهکده المپیک ، تهران (خیابان ساحل)

108 متر

454 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (زیبا دشت)

120 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (زیبا دشت)

105 متر

399 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (شهرک چشمه)

120 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (شهرک چشمه)

100 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (شهرک چشمه)

96 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (زیبا دشت)

180 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (زیبا دشت)

80 متر

304 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (زیبا دشت)

75 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (زیبا دشت)

86 متر

344 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (زیبا دشت)

95 متر

427 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (زیبا دشت)

154 متر

693 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه