خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در دهکده المپیک تهران

لیست املاک دهکده المپیک

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (شهرک صدرا)

112 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

رهن آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (جوانمردان)

128 متر

رهن: 125ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

رهن آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (جوانمردان)

71 متر

رهن: 65ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

رهن و اجاره برج در دهکده المپیک ، تهران (ضلع غربی استادیوم)

145 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 4 دی 95

مشاورین تخصصی دهکده المپیک

عکس مشاور
آقای سهیل
09195663107
فروش
دهکده المپیک

رهن و اجاره آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (میدان المپیک)

67 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (میدان المپیک)

125 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن و اجاره مستغلات در دهکده المپیک ، تهران (خیابان ساحل)

120 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران

57 متر

رهن: 12ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن و اجاره مغازه در دهکده المپیک ، تهران (بلوار المپیک)

32 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 4 دی 95

مشاورین تخصصی دهکده المپیک

عکس مشاور
آقای امیر سعید
09129371929
فروش
دهکده المپیک

رهن و اجاره مغازه در دهکده المپیک ، تهران

47 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (زیبا دشت)

110 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (زیبا دشت)

150 متر

675 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (زیبا دشت)

100 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

رهن برج در دهکده المپیک ، تهران (ضلع غربی استادیوم)

140 متر

رهن: 90ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن و اجاره دفترکار در دهکده المپیک ، تهران (زیبا دشت)

80 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (خیابان ساحل)

50 متر

رهن: 45ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن مستغلات در دهکده المپیک ، تهران (خیابان ساحل)

80 متر

رهن: 50ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (خیابان ساحل)

40 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (میدان المپیک)

306 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن و اجاره برج در دهکده المپیک ، تهران (ضلع غربی استادیوم)

145 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (شهرک چشمه)

100 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 800 هزار تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (شهرک صدرا)

136 متر

رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (زیبا دشت)

100 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (خیابان ساحل)

57 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (خیابان ساحل)

110 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در دهکده المپیک ، تهران (خیابان ساحل)

100 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن و اجاره مغازه در دهکده المپیک ، تهران (بلوار المپیک)

32 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن و اجاره دفترکار در دهکده المپیک ، تهران (بلوار المپیک)

58 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن و اجاره مستغلات در دهکده المپیک ، تهران (بلوار المپیک)

128 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن مستغلات در دهکده المپیک ، تهران (خیابان ساحل)

115 متر

رهن: 68ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه