خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در گاندی تهران

لیست املاک گاندی

فروش مغازه در گاندی ، تهران

30 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش مغازه در گاندی ، تهران

20 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش دفتر کار در گاندی ، تهران

77 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در گاندی ، تهران

94 متر

35 ميليون تومان رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در گاندی ، تهران

271 متر

3 ميليارد و 523 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در گاندی ، تهران

175 متر

6 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در گاندی ، تهران

85 متر

25 ميليون تومان رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در گاندی ، تهران

120 متر

35 ميليون تومان رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در گاندی ، تهران

64 متر

768 ميليون تومان

تاريخ : 7 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در گاندی ، تهران

77 متر

40 ميليون تومان رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 7 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در گاندی ، تهران

120 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در گاندی ، تهران

65 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در گاندی ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 305 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در گاندی ، تهران

135 متر

165 ميليون تومان رهن: 165ميليون تومان - اجاره: 750 هزار تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در گاندی ، تهران

146 متر

1 ميليارد و 95 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در گاندی ، تهران

94 متر

37 ميليون تومان رهن: 37ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 11 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در گاندی ، تهران (ولیعصر)

66 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 2 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در گاندی ، تهران

85 متر

25 ميليون تومان رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در گاندی ، تهران

135 متر

877.5 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 95

فروش آپارتمان در گاندی ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 232.5 ميليون تومان

تاريخ : 23 آذر 95

فروش آپارتمان در گاندی ، تهران

175 متر

1 ميليارد و 137.5 ميليون تومان

تاريخ : 23 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در گاندی ، تهران

67 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 21 آذر 95

فروش آپارتمان در گاندی ، تهران

65 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 21 آذر 95

فروش مستغلات در گاندی ، تهران

120 متر

11 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 95

فروش آپارتمان در گاندی ، تهران

283 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 95

فروش آپارتمان در گاندی ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 305 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 95

فروش آپارتمان دفتر کار در گاندی ، تهران

73 متر

730 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 95

فروش مستغلات در گاندی ، تهران

440 متر

27 ميليارد تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در گاندی ، تهران

111 متر

777 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در گاندی ، تهران

135 متر

945 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

لیست محله های ناحیه گاندی

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه