خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در جردن تهران

لیست املاک جردن

فروش کلنگی در جردن ، تهران (جهان کودک)

600 متر

11 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش کلنگی در جردن ، تهران (جهان کودک)

450 متر

8 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در جردن ، تهران (جهان کودک)

155 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 12 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

رهن دفترکار در جردن ، تهران (گلخانه)

145 متر

رهن: 400ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

رهن دفترکار در جردن ، تهران (گلخانه)

110 متر

رهن: 280ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش دفترکار در جردن ، تهران (اسفندیار)

105 متر

1 ميليارد و 785 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش دفترکار در جردن ، تهران (اسفندیار)

95 متر

1 ميليارد و 615 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش دفترکار در جردن ، تهران (سعیدی)

99 متر

1 ميليارد و 188 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش دفترکار در جردن ، تهران (سعیدی)

144 متر

1 ميليارد و 872 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (ظفر)

95 متر

855 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (ظفر)

120 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (ظفر)

135 متر

1 ميليارد و 957 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (ولیعصر)

136 متر

1 ميليارد و 632 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (ولیعصر)

150 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (ولیعصر)

120 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش کلنگی در جردن ، تهران (تندیس)

500 متر

8 ميليارد تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش خانه در جردن ، تهران (تندیس)

500 متر

8 ميليارد تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش ویلا در جردن ، تهران (تندیس)

500 متر

8 ميليارد تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

رهن و اجاره دفترکار در جردن ، تهران (تور)

75 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

رهن و اجاره دفترکار در جردن ، تهران (ولیعصر)

250 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 18 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش مغازه در جردن ، تهران

28 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (جهان کودک)

145 متر

2 ميليارد و 30 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

رهن و اجاره دفترکار در جردن ، تهران

85 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش دفترکار در جردن ، تهران (نیلوفر)

80 متر

1 ميليارد و 120 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش دفترکار در جردن ، تهران (گلفام)

160 متر

1 ميليارد و 288 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (مینا)

180 متر

1 ميليارد و 890 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (مینا)

200 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (قبادیان)

170 متر

1 ميليارد و 870 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (کاج آبادی)

150 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جردن ، تهران (کاج آبادی)

120 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه