خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در تهرانسر تهران

لیست املاک تهرانسر

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

43 متر

144 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

رهن و اجاره دفترکار در تهرانسر ، تهران (رجایی)

60 متر

رهن: 22ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 3 تیر 96

رهن آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

150 متر

رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

80 متر

272 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 96

مشاورین تخصصی تهرانسر

عکس مشاور
آقای فراز
09125904481
فروش
تهرانسر

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (نفت جنوبی)

70 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

53 متر

164 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (نفت جنوبی)

94 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

117 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

88 متر

348 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (نفت شمالی)

83 متر

332 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بلوار شاهد)

90 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

80 متر

295 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

135 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

142 متر

553 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (شهرک پاسداران)

71 متر

278 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

90 متر

285 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (باشگاه)

85 متر

348 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

65 متر

185 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بلوارلاله)

63 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بدخشان)

72 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

73 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

رهن و اجاره مغازه در تهرانسر ، تهران (صدف)

45 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بدخشان)

100 متر

355 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

64 متر

212 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (باشگاه)

92 متر

322 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

95 متر

418 ميليون تومان

تاريخ : 18 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

53 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 18 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بدخشان)

62 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 18 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

70 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 17 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بلوارلاله)

54 متر

167 ميليون تومان

تاريخ : 17 خرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه