خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در تهرانسر تهران

لیست املاک تهرانسر

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

64 متر

203 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بلوار شاهد)

82 متر

345 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بلوار گلها)

88 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

145 متر

536 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

مشاورین تخصصی تهرانسر

عکس مشاور
آقای فراز
09125904481
فروش
تهرانسر

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

93 متر

336 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

103 متر

381 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

68 متر

217 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

61 متر

183 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (باشگاه)

60 متر

192 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (قبادجنوبی)

59 متر

162 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (جعفری)

73 متر

257 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (قبادجنوبی)

55 متر

155 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (باشگاه)

56 متر

168 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

82 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بلوارلاله)

93 متر

325 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

66 متر

163 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

83 متر

332 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بلواریاس)

52 متر

153 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

85 متر

265 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

86 متر

292 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بلوارلاله)

69 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (باشگاه)

56 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

55 متر

148 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (نفت شمالی)

99 متر

346 ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (نفت شمالی)

80 متر

264 ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

56 متر

196 ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بلوار گلها)

73 متر

189 ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بلوار گلها)

65 متر

182 ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (باشگاه)

70 متر

231 ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (باشگاه)

60 متر

198 ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه