خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در تهرانسر تهران

لیست املاک تهرانسر

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

52 متر

145 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

155 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

86 متر

335 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

155 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

مشاورین تخصصی تهرانسر

عکس مشاور
آقای فراز
09125904481
فروش
تهرانسر

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

70 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

89 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در تهرانسر ، تهران

68 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

84 متر

344 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در تهرانسر ، تهران

68 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

72 متر

225 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

46 متر

138 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

62 متر

208 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

50 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

45 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

56 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

150 متر

645 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

50 متر

145 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

147 متر

573 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

67 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

82 متر

312 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

67 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

52 متر

166 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در تهرانسر ، تهران

68 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 22 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در تهرانسر ، تهران

80 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 22 امرداد 96

رهن و اجاره مغازه در تهرانسر ، تهران

150 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در تهرانسر ، تهران

60 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 17 امرداد 96

رهن آپارتمان در تهرانسر ، تهران

55 متر

رهن: 60ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

82 متر

332 ميليون تومان

تاريخ : 15 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

71 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 15 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

53 متر

143 ميليون تومان

تاريخ : 15 امرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه