خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در یوسف آباد تهران

لیست املاک یوسف آباد

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

160 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مستوفی)

211 متر

اعلام نشده

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

150 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

105 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

مشاورین تخصصی یوسف آباد

عکس مشاور
آقای عبدی
09371671917
فروش
یوسف آباد

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

80 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

88 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

170 متر

اعلام نشده

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (فرهنگ)

50 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

86 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

مشاورین تخصصی یوسف آباد

عکس مشاور
آقای عرفانی
09107322866
فروش
یوسف آباد

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

103 متر

790 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

113 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

65 متر

45 ميليون تومان رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 900 هزار تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

141 متر

1 ميليارد و 57.5 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

132 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

مشاورین تخصصی یوسف آباد

عکس مشاور
آقای آل اسحاق
09127305878
فروش
یوسف آباد

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (فرهنگ)

107 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (فرهنگ)

107 متر

140 ميليون تومان رهن: 140ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

95 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

61 متر

44 ميليون تومان رهن: 44ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در یوسف آباد ، تهران (فتحی شقاقی)

70 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

110 متر

65 ميليون تومان رهن: 65ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

212 متر

2 ميليارد و 77.6 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

96 متر

120 ميليون تومان رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

132 متر

1 ميليارد و 214.4 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان دفتر کار در یوسف آباد ، تهران

88 متر

572 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (کاج)

140 متر

1 ميليارد و 92 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

120 متر

40 ميليون تومان رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 26 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

125 متر

1 ميليارد و 312.5 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان دفتر کار در یوسف آباد ، تهران

82 متر

1 ميليارد و 25 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ساجدی)

108 متر

799.2 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان دفتر کار در یوسف آباد ، تهران (آماج)

83 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه