خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در یوسف آباد تهران

لیست املاک یوسف آباد

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (کاج)

100 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

رهن دفترکار در یوسف آباد ، تهران (فتحی شقاقی)

327 متر

رهن: 490ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (بیستون)

110 متر

957 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

رهن و اجاره دفترکار در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

30 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

مشاورین تخصصی یوسف آباد

عکس مشاور
آقای عبدی
09128701882
فروش
یوسف آباد

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (میدان سلماس)

145 متر

1 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (فتحی شقاقی)

57 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

175 متر

2 ميليارد و 275 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش دفترکار در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

70 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

75 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

مشاورین تخصصی یوسف آباد

عکس مشاور
آقای پرتو
09120712743
فروش
یوسف آباد

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (چهل ستون)

117 متر

1 ميليارد و 53 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

73 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

رهن و اجاره آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مستوفی)

68 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

155 متر

1 ميليارد و 705 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

126 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

115 متر

1 ميليارد و 265 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

رهن و اجاره آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

140 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش دفترکار در یوسف آباد ، تهران (میدان کلانتری)

70 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (کردستان)

83 متر

415 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

رهن و اجاره دفترکار در یوسف آباد ، تهران

90 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (کاج)

118 متر

472 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

83 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

100 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش کلنگی در یوسف آباد ، تهران

220 متر

3 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش خانه در یوسف آباد ، تهران

220 متر

3 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش خانه در یوسف آباد ، تهران

255 متر

3 ميليارد و 953 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش کلنگی در یوسف آباد ، تهران

255 متر

3 ميليارد و 953 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

84 متر

اعلام نشده

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش دفترکار در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

89 متر

623 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش کلنگی در یوسف آباد ، تهران

200 متر

3 ميليارد و 640 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه