خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در یوسف آباد تهران

لیست املاک یوسف آباد

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

82 متر

615 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

87 متر

696 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

80 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش کلنگی در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

200 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

مشاورین تخصصی یوسف آباد

عکس مشاور
آقای عبدی
09128701882
فروش
یوسف آباد

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

105 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش کلنگی در یوسف آباد ، تهران (کاج)

107 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

130 متر

1 ميليارد و 235 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

125 متر

812 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (کاج)

102 متر

561 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

مشاورین تخصصی یوسف آباد

عکس مشاور
آقای پرتو
09120712743
فروش
یوسف آباد

فروش دفترکار در یوسف آباد ، تهران

78 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

102 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

100 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (فرهنگ)

92 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

125 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش مستغلات در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

700 متر

14 ميليارد تومان

تاريخ : 13 اسفند 95

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

85 متر

رهن: 80ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش دفترکار در یوسف آباد ، تهران (میدان سلماس)

110 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

124 متر

1 ميليارد و 364 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش دفترکار در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

125 متر

812 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

رهن و اجاره دفترکار در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

60 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

رهن و اجاره دفترکار در یوسف آباد ، تهران (مستوفی)

55 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

62 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

65 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش دفترکار در یوسف آباد ، تهران (فتحی شقاقی)

115 متر

705 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

119 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

190 متر

1 ميليارد و 995 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش دفترکار در یوسف آباد ، تهران (فتحی شقاقی)

110 متر

693 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش مستغلات در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

110 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

106 متر

689 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش مستغلات در یوسف آباد ، تهران (بیستون)

330 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه