فروش کارگاه در هفده شهریور ، تهران

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

محل های هفده شهریور ، منطقه 18
شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه