خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شهید محلاتی تهران

لیست املاک شهید محلاتی

فروش آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران

122 متر

429 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران

103 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران

65 متر

90 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران

65 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران

70 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران

56 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران

103 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران

60 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران

74 متر

225 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران

52 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران (میثم)

45 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران (تاجیک)

60 متر

174 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران (میثم)

55 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران (تاجیک)

75 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران (میثم)

60 متر

145 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران (میثم)

37 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران (صاحب الزمان)

55 متر

143 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران (فتح الهی )

46 متر

129 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران (تاجیک)

60 متر

174 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران (میثم)

102 متر

377 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران (مخبر)

42 متر

92 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران (کیانی)

47 متر

155 ميليون تومان

تاريخ : 18 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران

60 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 800 هزار تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران

57 متر

193 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

فروش آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران

73 متر

245 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

فروش سوئیت در شهید محلاتی ، تهران

30 متر

78 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 95

فروش مستغلات در شهید محلاتی ، تهران

100 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 95

فروش آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران

44 متر

اعلام نشده

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران

44 متر

اعلام نشده

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در شهید محلاتی ، تهران

122 متر

اعلام نشده

تاريخ : 7 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه