خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در ونک تهران

لیست املاک ونک

رهن و اجاره آپارتمان در ونک ، تهران (خددامی)

160 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 96

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیراز)

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیراز)

106 متر

970 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیراز)

175 متر

1 ميليارد و 312 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

مشاورین تخصصی ونک

عکس مشاور
آقای بهنام
09192444656
فروش
ونک

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

195 متر

2 ميليارد و 440 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

100 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

172 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

130 متر

1 ميليارد و 105 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

مشاورین تخصصی ونک

عکس مشاور
آقای محسن
09120175246
فروش
ونک

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

145 متر

1 ميليارد و 232 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش دفترکار در ونک ، تهران (شیراز)

65 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش دفترکار در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

80 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

رهن آپارتمان در ونک ، تهران (ولیعصر)

188 متر

رهن: 300ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (ملاصدرا)

95 متر

903 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (ملاصدرا)

200 متر

1 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش دفترکار در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

128 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

140 متر

1 ميليارد و 610 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

120 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

100 متر

730 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

141 متر

776 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش دفترکار در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

100 متر

18 ميليارد تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش دفترکار در ونک ، تهران (ملاصدرا)

108 متر

864 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش دفترکار در ونک ، تهران (ملاصدرا)

78 متر

624 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره دفترکار در ونک ، تهران (شیراز)

85 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در ونک ، تهران (ولیعصر)

130 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در ونک ، تهران

80 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

رهن آپارتمان در ونک ، تهران (توانیر)

145 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 21 آذر 95

رهن آپارتمان در ونک ، تهران (توانیر)

145 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 17 آذر 95

رهن آپارتمان در ونک ، تهران

135 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 95

رهن آپارتمان در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

145 متر

رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه