خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در ونک تهران

لیست املاک ونک

رهن و اجاره دفترکار در ونک ، تهران

140 متر

رهن: 420ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در ونک ، تهران

125 متر

رهن: 400ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره مغازه در ونک ، تهران

33 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره دفترکار در ونک ، تهران

110 متر

رهن: 330ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره دفترکار در ونک ، تهران

70 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در ونک ، تهران

148 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در ونک ، تهران

250 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره دفترکار در ونک ، تهران

155 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره دفترکار در ونک ، تهران

85 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره دفترکار در ونک ، تهران

60 متر

- اجاره: 9 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در ونک ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 275 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش کلنگی در ونک ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش دفترکار در ونک ، تهران

58 متر

696 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش مستغلات در ونک ، تهران

134 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش مغازه در ونک ، تهران

12 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش کلنگی در ونک ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در ونک ، تهران

75 متر

712 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در ونک ، تهران

78 متر

785 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش مغازه در ونک ، تهران

30 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در ونک ، تهران

74 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در ونک ، تهران

194 متر

1 ميليارد و 164 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش کلنگی در ونک ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش مغازه در ونک ، تهران

25 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش مغازه در ونک ، تهران

33 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش کلنگی در ونک ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش کلنگی در ونک ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در ونک ، تهران

800 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در ونک ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 885 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در ونک ، تهران

135 متر

1 ميليارد و 755 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره مغازه در ونک ، تهران

30 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه