خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در ونک تهران

لیست املاک ونک

رهن و اجاره مستغلات در ونک ، تهران

250 متر

رهن: 3 ميليارد و 500ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در ونک ، تهران

135 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره مغازه در ونک ، تهران

20 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در ونک ، تهران

135 متر

رهن: 250ميليون تومان - اجاره: 9 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در ونک ، تهران

100 متر

رهن: 300ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش آپارتمان در ونک ، تهران

200 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش کلنگی در ونک ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش مغازه در ونک ، تهران

20 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش کلنگی در ونک ، تهران

1 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش مغازه در ونک ، تهران

34 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش مستغلات در ونک ، تهران

500 متر

اعلام نشده

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش کلنگی در ونک ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش آپارتمان در ونک ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش دفترکار در ونک ، تهران

167 متر

1 ميليارد و 670 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در ونک ، تهران

84 متر

رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در ونک ، تهران

123 متر

رهن: 300ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در ونک ، تهران

73 متر

رهن: 145ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در ونک ، تهران

150 متر

رهن: 260ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در ونک ، تهران

110 متر

رهن: 190ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در ونک ، تهران

60 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در ونک ، تهران

240 متر

رهن: 370ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره مغازه در ونک ، تهران

135 متر

رهن: 500ميليون تومان - اجاره: 50 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در ونک ، تهران

130 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در ونک ، تهران

155 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در ونک ، تهران

110 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در ونک ، تهران

106 متر

رهن: 190ميليون تومان - اجاره: 200 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در ونک ، تهران

115 متر

رهن: 160ميليون تومان - اجاره: 9 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در ونک ، تهران

72 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در ونک ، تهران

60 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

فروش آپارتمان در ونک ، تهران

68 متر

938 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه