خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در ونک تهران

لیست املاک ونک

فروش آپارتمان در ونک ، تهران

80 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

رهن آپارتمان در ونک ، تهران (توانیر)

145 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 21 آذر 95

رهن آپارتمان در ونک ، تهران (توانیر)

145 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 17 آذر 95

رهن آپارتمان در ونک ، تهران

135 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 95

مشاورین تخصصی ونک

عکس مشاور
آقای کریمی
09368351270
فروش
ونک

رهن آپارتمان در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

145 متر

رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

رهن آپارتمان در ونک ، تهران (شیراز)

150 متر

رهن: 300ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

180 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

رهن آپارتمان در ونک ، تهران (توانیر)

140 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (توانیر)

105 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (ملاصدرا)

170 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش مجتمع آپارتمانی در ونک ، تهران

185 متر

1 ميليارد و 54 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (ملاصدرا)

175 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در ونک ، تهران (توانیر)

125 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در ونک ، تهران (خددامی)

176 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 7 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در ونک ، تهران

72 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (گرمسار)

175 متر

2 ميليارد و 187.5 ميليون تومان

تاريخ : 6 آذر 95

فروش آپارتمان در ونک ، تهران

250 متر

3 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 4 آذر 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ونک ، تهران

130 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 4 آذر 95

فروش آپارتمان دفتر کار در ونک ، تهران

95 متر

1 ميليارد و 501 ميليون تومان

تاريخ : 4 آذر 95

رهن و اجاره دفتر کار در ونک ، تهران (گاندی)

80 متر

80 ميليون تومان رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 4 آذر 95

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیراز)

163 متر

1 ميليارد و 385.5 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در ونک ، تهران

130 متر

- اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

رهن و اجاره مغازه در ونک ، تهران

20 متر

60 ميليون تومان رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش مغازه در ونک ، تهران

18 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (برزیل)

230 متر

1 ميليارد و 725 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

رهن و اجاره مغازه در ونک ، تهران

70 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 25 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در ونک ، تهران

58 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

150 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 29 آبان 95

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

187 متر

2 ميليارد و 340 ميليون تومان

تاريخ : 29 آبان 95

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیراز)

135 متر

986 ميليون تومان

تاريخ : 29 آبان 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه