خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در ونک تهران

لیست املاک ونک

فروش آپارتمان در ونک ، تهران

112 متر

2240000 ميليارد تومان

تاريخ : 19 دی 96

رهن و اجاره دفترکار در ونک ، تهران

500 متر

رهن: 500ميليون تومان - اجاره: 30 ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 96

رهن و اجاره مغازه در ونک ، تهران

20 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 20 ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 96

رهن و اجاره آپارتمان در ونک ، تهران

170 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 5 آبان 96

فروش دفترکار در ونک ، تهران

88 متر

968 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش دفترکار در ونک ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (لادن)

200 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (خددامی)

250 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (خددامی)

150 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

120 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

116 متر

1 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

147 متر

1 ميليارد و 445 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

180 متر

2 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

140 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش برج در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

170 متر

2 ميليارد و 295 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

پیش فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

100 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

195 متر

2 ميليارد و 440 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیراز)

175 متر

1 ميليارد و 312 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیراز)

106 متر

970 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیراز)

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش مستغلات در ونک ، تهران (بیژن )

1940 متر

58 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 10 تیر 96

رهن و اجاره آپارتمان در ونک ، تهران

150 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (ده ونک)

150 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 خرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

130 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در ونک ، تهران (شیخ بهایی)

120 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

رهن آپارتمان در ونک ، تهران (شیراز)

110 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در ونک ، تهران (گاندی)

220 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (توانیر)

150 متر

1 ميليارد و 275 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در ونک ، تهران (شیراز)

137 متر

1 ميليارد و 644 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه