خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در جنت آباد تهران

لیست املاک جنت آباد

رهن و اجاره دفترکار در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

76 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

100 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

112 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

رهن آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

102 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
جنت آباد

رهن و اجاره دفترکار در جنت آباد ، تهران (ایرانپارس )

129 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

129 متر

710 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران

110 متر

585 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

140 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

90 متر

495 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای اشکان
09351519705
فروش
جنت آباد

رهن و اجاره آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

88 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

رهن دفترکار در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

100 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

100 متر

رهن: 110ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

150 متر

705 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

رهن آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

70 متر

رهن: 65ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

رهن آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

85 متر

رهن: 80ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

76 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

112 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

54 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 400 هزار تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

68 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

رهن آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

70 متر

رهن: 78ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

145 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

100 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

106 متر

636 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

92 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

77 متر

492 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

63 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

62 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

92 متر

368 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش دفترکار در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

55 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

92 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه