خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در جنت آباد تهران

لیست املاک جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

268 متر

2 ميليارد و 90 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

75 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

72 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

104 متر

447 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

83 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

75 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

71 متر

284 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

96 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

100 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

مشاورین تخصصی جنت آباد

عکس مشاور
آقای دانش
02144276165
فروش
جنت آباد

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

72 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

56 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

125 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

49 متر

225 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

65 متر

292 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

63 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

50 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

65 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

74 متر

355 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

95 متر

475 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

100 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد جنوبی)

150 متر

975 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

130 متر

740 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

118 متر

578 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

88 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (چهارباغ)

70 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

115 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (شاهین)

107 متر

567 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

132 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (جنت آباد شمالی)

75 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 12 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جنت آباد ، تهران (مرکزی)

70 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه