خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شهران تهران

لیست املاک شهران

رهن و اجاره آپارتمان در شهران ، تهران

111 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهران ، تهران

121 متر

رهن: 120ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهران ، تهران

59 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهران ، تهران

62 متر

رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش دفترکار در شهران ، تهران

95 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش کلنگی در شهران ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

117 متر

1 ميليارد و 115 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش دفترکار در شهران ، تهران

115 متر

747 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش دفترکار در شهران ، تهران

85 متر

552 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش کلنگی در شهران ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهران ، تهران

80 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهران ، تهران

92 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در شهران ، تهران

67 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهران ، تهران

135 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهران ، تهران

95 متر

رهن: 120ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره مغازه در شهران ، تهران

106 متر

رهن: 300ميليون تومان - اجاره: 25 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهران ، تهران

75 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

فروش کلنگی در شهران ، تهران

137 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

فروش دفترکار در شهران ، تهران

67 متر

522 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

135 متر

945 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

45 متر

427 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

92 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 62 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

78 متر

585 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

97 متر

921 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

فروش مغازه در شهران ، تهران

22 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

137 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

فروش مغازه در شهران ، تهران

106 متر

3 ميليارد و 180 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

117 متر

1 ميليارد و 76 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه