خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شهران تهران

لیست املاک شهران

رهن آپارتمان در شهران ، تهران

65 متر

رهن: 55ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 96

فروش برج در شهران ، تهران

91 متر

424 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

84 متر

336 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

80 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

مشاورین تخصصی شهران

عکس مشاور
آقای دانش
02144276165
فروش
شهران

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

94 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

72 متر

288 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

96 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران (شمالی)

90 متر

594 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران (فلکه دوم)

99 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران (کوهسار)

96 متر

644 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران (جنوبی)

96 متر

644 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران (جنوبی)

66 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران (جنوبی)

135 متر

743 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

96 متر

445 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران (طوقانی)

110 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

135 متر

716 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

53 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

75 متر

398 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

105 متر

651 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

108 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش کلنگی در شهران ، تهران (مرادی)

331 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش کلنگی در شهران ، تهران (کوهسار)

600 متر

3 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 23 تیر 96

فروش کلنگی در شهران ، تهران

333 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 23 تیر 96

رهن و اجاره آپارتمان در شهران ، تهران (طوقانی)

70 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 14 تیر 96

رهن و اجاره آپارتمان در شهران ، تهران (طوقانی)

70 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 96

فروش کلنگی در شهران ، تهران

400 متر

4 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران (کن)

70 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران (طالقانی)

155 متر

697 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران (طالقانی)

100 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران (کوهسار)

88 متر

423 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه