خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شهران تهران

لیست املاک شهران

رهن و اجاره آپارتمان در شهران ، تهران

80 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره دفترکار در شهران ، تهران

110 متر

رهن: 135ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره دفترکار در شهران ، تهران

70 متر

رهن: 110ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره دفترکار در شهران ، تهران

62 متر

رهن: 125ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

مشاورین تخصصی شهران

عکس مشاور
آقای دانش
02144276165
فروش
شهران

رهن و اجاره مغازه در شهران ، تهران

25 متر

رهن: 70ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره مغازه در شهران ، تهران

135 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 35 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره دفترکار در شهران ، تهران

100 متر

رهن: 125ميليون تومان - اجاره: 200 هزار تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در شهران ، تهران

65 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در شهران ، تهران

88 متر

رهن: 75ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

99 متر

841 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

80 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش دفترکار در شهران ، تهران

110 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش کلنگی در شهران ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش کلنگی در شهران ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش مغازه در شهران ، تهران

52 متر

2 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

113 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

75 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

66 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

167 متر

1 ميليارد و 252 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش کلنگی در شهران ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

87 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

170 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش کلنگی در شهران ، تهران

1 متر

545 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش مستغلات در شهران ، تهران

50 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در شهران ، تهران

80 متر

رهن: 122ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

رهن و اجاره دفترکار در شهران ، تهران

115 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در شهران ، تهران

85 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش دفترکار در شهران ، تهران

85 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

121 متر

1 ميليارد و 113 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهران ، تهران

60 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه