خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در ستارخان تهران

لیست املاک ستارخان

فروش کلنگی در ستارخان ، تهران (شادمان)

167 متر

1 ميليارد و 586 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

95 متر

456 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

100 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

رهن و اجاره دفترکار در ستارخان ، تهران

72 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

مشاورین تخصصی ستارخان

عکس مشاور
آقای حسینی
09198697990
فروش
ستارخان

رهن و اجاره دفترکار در ستارخان ، تهران

60 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

رهن و اجاره دفترکار در ستارخان ، تهران

105 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

رهن و اجاره دفترکار در ستارخان ، تهران

78 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش دفترکار در ستارخان ، تهران

115 متر

748 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

168 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

95 متر

522 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

70 متر

385 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 اسفند 95

رهن دفترکار در ستارخان ، تهران

74 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

85 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 اسفند 95

رهن دفترکار در ستارخان ، تهران

328 متر

رهن: 1 ميليارد و 450ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

رهن دفترکار در ستارخان ، تهران

115 متر

رهن: 160ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

رهن دفترکار در ستارخان ، تهران

120 متر

رهن: 180ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

رهن و اجاره مغازه در ستارخان ، تهران

12 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

رهن مغازه در ستارخان ، تهران

10 متر

رهن: 65ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

رهن و اجاره مغازه در ستارخان ، تهران

80 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

رهن و اجاره دفترکار در ستارخان ، تهران

100 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

66 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (باقرخان)

98 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

150 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

170 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

100 متر

930 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

95 متر

427 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاتریس)

520 متر

اعلام نشده

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

57 متر

365 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه