خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در صادقیه تهران

لیست املاک صادقیه

فروش مغازه در صادقیه ، تهران (فلکه اول)

13 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش مغازه در صادقیه ، تهران (فلکه دوم)

13 متر

325 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش دفترکار در صادقیه ، تهران

61 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

112 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

مشاورین تخصصی صادقیه

عکس مشاور
خانم نیکان
09351474484
فروش
صادقیه

رهن و اجاره مغازه در صادقیه ، تهران

330 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 30 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش مغازه در صادقیه ، تهران (فلکه اول)

13 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

70 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران (گلاب)

70 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 95

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

120 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

108 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در صادقیه ، تهران (فلکه اول)

100 متر

150 ميليون تومان رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 200 هزار تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

58 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران (فلکه اول)

160 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران (ارمکان)

118 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران (فلکه اول)

167 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در صادقیه ، تهران (فلکه دوم)

70 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران (گلاب)

133 متر

691.6 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 95

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

70 متر

406 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 95

رهن و اجاره دفتر کار در صادقیه ، تهران (فلکه دوم)

60 متر

10 ميليون تومان رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 95

فروش مغازه در صادقیه ، تهران (فلکه اول)

57 متر

7 ميليارد تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران (گلاب)

167 متر

1 ميليارد و 2 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

73 متر

335.8 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

75 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در صادقیه ، تهران (فلکه دوم)

95 متر

200 ميليون تومان رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

71 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان دفتر کار در صادقیه ، تهران

120 متر

888 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران (سازمان آب)

94 متر

601.6 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

41 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

رهن و اجاره مغازه در صادقیه ، تهران (فلکه دوم)

9 متر

70 ميليون تومان رهن: 70ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران (گلاب)

120 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه