خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در صادقیه تهران

لیست املاک صادقیه

رهن و اجاره دفترکار در صادقیه ، تهران

94 متر

رهن: 230ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در صادقیه ، تهران

110 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در صادقیه ، تهران

80 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در صادقیه ، تهران

24 متر

رهن: 60ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در صادقیه ، تهران

300 متر

رهن: 720ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در صادقیه ، تهران

68 متر

رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در صادقیه ، تهران

73 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره مستغلات در صادقیه ، تهران

160 متر

اعلام نشده

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش کلنگی در صادقیه ، تهران

370 متر

اعلام نشده

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش دفترکار در صادقیه ، تهران

96 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

53 متر

482 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

115 متر

805 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش دفترکار در صادقیه ، تهران

64 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش دفترکار در صادقیه ، تهران

125 متر

812 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

93 متر

1 ميليارد و 209 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش مستغلات در صادقیه ، تهران

190 متر

اعلام نشده

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش دفترکار در صادقیه ، تهران

24 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

82 متر

533 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش دفترکار در صادقیه ، تهران

80 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در صادقیه ، تهران

53 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در صادقیه ، تهران

107 متر

رهن: 140ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در صادقیه ، تهران

55 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در صادقیه ، تهران

50 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 350 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در صادقیه ، تهران

64 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 950 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در صادقیه ، تهران

101 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در صادقیه ، تهران

90 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در صادقیه ، تهران

99 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در صادقیه ، تهران

85 متر

رهن: 145ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در صادقیه ، تهران

80 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در صادقیه ، تهران

103 متر

رهن: 75ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه