خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در صادقیه تهران

لیست املاک صادقیه

رهن و اجاره دفترکار در صادقیه ، تهران

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در صادقیه ، تهران

110 متر

رهن: 135ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در صادقیه ، تهران

53 متر

رهن: 112ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در صادقیه ، تهران

81 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره دفترکار در صادقیه ، تهران

15 متر

رهن: 6ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در صادقیه ، تهران

82 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره مستغلات در صادقیه ، تهران

200 متر

رهن: 300ميليون تومان - اجاره: 20 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در صادقیه ، تهران

130 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 650 هزار تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در صادقیه ، تهران

83 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در صادقیه ، تهران

61 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در صادقیه ، تهران

70 متر

رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در صادقیه ، تهران

145 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره دفترکار در صادقیه ، تهران

50 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

70 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش کلنگی در صادقیه ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش دفترکار در صادقیه ، تهران

135 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش دفترکار در صادقیه ، تهران

112 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش مستغلات در صادقیه ، تهران

200 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش کلنگی در صادقیه ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

120 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

73 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

163 متر

1 ميليارد و 59 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش دفترکار در صادقیه ، تهران

108 متر

972 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

57 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش مغازه در صادقیه ، تهران

14 متر

472 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش دفترکار در صادقیه ، تهران

70 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

97 متر

790 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

98 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش کلنگی در صادقیه ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش دفترکار در صادقیه ، تهران

88 متر

704 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه