خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در هروی تهران

لیست املاک هروی

فروش دفترکار در هروی ، تهران

85 متر

646 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

190 متر

1 ميليارد و 805 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش مستغلات در هروی ، تهران

540 متر

6 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مغازه در هروی ، تهران

24 متر

1 ميليارد و 440 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

83 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

78 متر

312 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش دفترکار در هروی ، تهران

80 متر

544 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مستغلات در هروی ، تهران

175 متر

756 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

130 متر

897 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مستغلات در هروی ، تهران

220 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش کلنگی در هروی ، تهران

400 متر

6 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مستغلات در هروی ، تهران

25 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

143 متر

1 ميليارد و 86 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

143 متر

1 ميليارد و 215 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مغازه در هروی ، تهران

24 متر

1 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

111 متر

666 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

235 متر

1 ميليارد و 997 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

90 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

115 متر

862 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

265 متر

2 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

100 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 235 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

127 متر

1 ميليارد و 41 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش مغازه در هروی ، تهران

27 متر

1 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

117 متر

725 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش دفترکار در هروی ، تهران

80 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

130 متر

897 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 45 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش مستغلات در هروی ، تهران

300 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه