خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در هروی تهران

لیست املاک هروی

فروش آپارتمان در هروی ، تهران (آزادی)

118 متر

1 ميليارد و 25 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

رهن آپارتمان در هروی ، تهران (آزادی)

145 متر

رهن: 320ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران (حسین آباد)

77 متر

395 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران (وفامنش)

85 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران (وفامنش)

135 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران

155 متر

240 ميليون تومان رهن: 240ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (عقیلی)

53 متر

20 ميليون تومان رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (ضابطی)

186 متر

200 ميليون تومان رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (افتخاریان)

180 متر

200 ميليون تومان رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (افتخاریان)

170 متر

200 ميليون تومان رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (عقیلی)

75 متر

20 ميليون تومان رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (آزادی)

192 متر

320 ميليون تومان رهن: 320ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران

110 متر

200 ميليون تومان رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 7 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (گلستان)

90 متر

40 ميليون تومان رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 6 بهمن 95

رهن و اجاره خانه در هروی ، تهران (استاد حسن بنا)

150 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 5 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (ضابطی)

127 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 بهمن 95

فروش مغازه در هروی ، تهران (گلزار)

40 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 95

فروش مغازه در هروی ، تهران (گلزار)

54 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 بهمن 95

رهن مغازه در هروی ، تهران (گلزار)

40 متر

رهن: 220ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 95

فروش مغازه در هروی ، تهران (گلزار)

54 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 بهمن 95

رهن آپارتمان در هروی ، تهران (ضابطی)

100 متر

رهن: 160ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (حسین آباد)

85 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (افتخاریان)

106 متر

120 ميليون تومان رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (ضابطی)

190 متر

450 ميليون تومان رهن: 450ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (وفامنش)

133 متر

80 ميليون تومان رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (آزادی)

113 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (افتخاریان)

90 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (ساقدوش)

68 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران

135 متر

150 ميليون تومان رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 23 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (ضابطی)

112 متر

224 ميليون تومان رهن: 224ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه