خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در هروی تهران

لیست املاک هروی

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (ضابطی)

190 متر

450 ميليون تومان رهن: 450ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (وفامنش)

133 متر

80 ميليون تومان رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (آزادی)

113 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (افتخاریان)

90 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

مشاورین تخصصی هروی

عکس مشاور
آقای علی
09124473235
فروش
هروی

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (ساقدوش)

68 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران

135 متر

150 ميليون تومان رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 23 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (ضابطی)

112 متر

224 ميليون تومان رهن: 224ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (حسین آباد)

160 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (افتخاریان)

175 متر

350 ميليون تومان رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (مکران)

140 متر

250 ميليون تومان رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در هروی ، تهران (گلستان)

150 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در هروی ، تهران (گلستان)

100 متر

670 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در هروی ، تهران (وفامنش)

90 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در هروی ، تهران (وفامنش)

110 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در هروی ، تهران (آزادی)

136 متر

1 ميليارد و 224 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

160 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش دفترکار در هروی ، تهران (وفامنش)

70 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش دفترکار در هروی ، تهران (وفامنش)

80 متر

576 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در هروی ، تهران (حسین آباد)

94 متر

752 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در هروی ، تهران (ساقدوش)

100 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در هروی ، تهران (ساقدوش)

70 متر

525 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در هروی ، تهران (ساقدوش)

90 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در هروی ، تهران (ساقدوش)

130 متر

1 ميليارد و 131 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در هروی ، تهران (ساقدوش)

170 متر

1 ميليارد و 394 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (شمشاد)

94 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (افتخاریان)

175 متر

200 ميليون تومان رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 9 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (عقیلی)

120 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 8 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (ضابطی)

70 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (ضابطی)

73 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در هروی ، تهران (افتخاریان)

100 متر

60 ميليون تومان رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 5 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه