خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در هروی تهران

لیست املاک هروی

فروش مستغلات در هروی ، تهران

696 متر

9 ميليارد و 469 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

117 متر

772 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

100 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

136 متر

1 ميليارد و 156 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

مشاورین تخصصی هروی

عکس مشاور
آقای رحیمی
09122164058
فروش
هروی

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

75 متر

637 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

116 متر

986 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

180 متر

1 ميليارد و 440 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

83 متر

332 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

70 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

59 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش دفترکار در هروی ، تهران

98 متر

833 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

130 متر

897 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش مستغلات در هروی ، تهران

840 متر

8 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش دفترکار در هروی ، تهران

90 متر

855 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

110 متر

825 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

205 متر

1 ميليارد و 435 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

157 متر

894 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش مغازه در هروی ، تهران

28 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش مستغلات در هروی ، تهران

500 متر

9 ميليارد تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش دفترکار در هروی ، تهران

205 متر

1 ميليارد و 332 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش دفترکار در هروی ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش مستغلات در هروی ، تهران

175 متر

756 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش مغازه در هروی ، تهران

15 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

156 متر

1 ميليارد و 404 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

143 متر

1 ميليارد و 215 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

98 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

92 متر

644 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

142 متر

8 ميليارد تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در هروی ، تهران

220 متر

1 ميليارد و 430 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه