خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در امیر آباد تهران

لیست املاک امیر آباد

فروش آپارتمان در امیر آباد ، تهران (امیرآبادشمالی)

100 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در امیر آباد ، تهران (امیرآبادشمالی)

84 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در امیر آباد ، تهران

128 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش آپارتمان در امیر آباد ، تهران (امیرآبادشمالی)

80 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 13 اسفند 95

مشاورین تخصصی امیر آباد

عکس مشاور
آقای محسن
09120175246
فروش
امیر آباد

فروش آپارتمان در امیر آباد ، تهران (امیرآبادشمالی)

150 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در امیر آباد ، تهران

292 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش دفترکار در امیر آباد ، تهران

1300 متر

11 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش مستغلات در امیر آباد ، تهران (امیرآبادجنوبی)

1300 متر

11 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در امیر آباد ، تهران (بابا طاهر)

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 فروردین 96

مشاورین تخصصی امیر آباد

عکس مشاور
آقای پرتو
09120712743
فروش
امیر آباد

فروش دفترکار در امیر آباد ، تهران (امیرآبادشمالی)

110 متر

825 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در امیر آباد ، تهران (امیرآبادجنوبی)

110 متر

682 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در امیر آباد ، تهران (امیرآبادشمالی)

205 متر

2 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در امیر آباد ، تهران (امیرآبادشمالی)

112 متر

616 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در امیر آباد ، تهران (امیرآبادشمالی)

200 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

مشاورین تخصصی امیر آباد

عکس مشاور
آقای شجاعتی
09127333342
فروش
امیر آباد

فروش آپارتمان در امیر آباد ، تهران (سیندخت شمالی)

116 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش دفترکار در امیر آباد ، تهران (امیرآبادجنوبی)

82 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در امیر آباد ، تهران (امیرآبادجنوبی)

82 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در امیر آباد ، تهران (امیرآبادشمالی)

105 متر

672 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش مستغلات در امیر آباد ، تهران (سیندخت جنوبی)

70 متر

140 ميليارد تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در امیر آباد ، تهران (امیرآبادشمالی)

95 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در امیر آباد ، تهران (امیرآبادشمالی)

114 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در امیر آباد ، تهران

112 متر

896 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در امیر آباد ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

فروش آپارتمان در امیر آباد ، تهران (امیرآبادجنوبی)

130 متر

910 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در امیر آباد ، تهران (امیرآبادشمالی)

210 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در امیر آباد ، تهران (امیرآبادشمالی)

98 متر

735 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در امیر آباد ، تهران (قزل قلعه)

98 متر

813 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در امیر آباد ، تهران

56 متر

375.2 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در امیر آباد ، تهران

20 متر

20 ميليون تومان رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در امیر آباد ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه