خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در سرباز تهران

لیست املاک سرباز

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

48 متر

135 ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

75 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

81 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

47 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 96

فروش کلنگی در سرباز ، تهران

114 متر

515 ميليون تومان

تاريخ : 12 آذر 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

54 متر

133 ميليون تومان

تاريخ : 12 آذر 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

53 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 12 آذر 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

48 متر

122 ميليون تومان

تاريخ : 12 آذر 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

53 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 12 آذر 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

48 متر

122 ميليون تومان

تاريخ : 12 آذر 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

57 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 12 آذر 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

48 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 12 آذر 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

70 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 12 آذر 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

72 متر

199 ميليون تومان

تاريخ : 4 آذر 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

65 متر

136 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

68 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

40 متر

115 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

55 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

53 متر

185 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 96

فروش کلنگی در سرباز ، تهران

1 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

80 متر

224 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 96

رهن و اجاره آپارتمان در سرباز ، تهران

65 متر

رهن: 65ميليون تومان - اجاره: 50 هزار تومان

تاريخ : 13 آبان 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

56 متر

155 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

62 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

76 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

75 متر

225 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

38 متر

114 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

64 متر

208 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

75 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

72 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 8 آبان 96

لیست محله های ناحیه سرباز

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه