خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در سرباز تهران

لیست املاک سرباز

رهن و اجاره آپارتمان در سرباز ، تهران

30 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

40 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

77 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در سرباز ، تهران

60 متر

رهن: 16ميليون تومان - اجاره: 800 هزار تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در سرباز ، تهران

40 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در سرباز ، تهران

40 متر

رهن: 41ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

57 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

74 متر

296 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

74 متر

296 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

40 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

75 متر

247 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

57 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

78 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 امرداد 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

65 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

54 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

78 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

45 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

74 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران (شیخ صفی)

80 متر

216 ميليون تومان

تاريخ : 3 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

70 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 3 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

51 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 29 تیر 95

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

47 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 95

فروش کلنگی در سرباز ، تهران

120 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 25 شهریور 94

فروش کلنگی در سرباز ، تهران

289 متر

2 ميليارد و 890 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 94

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

60 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 5 اسفند 93

رهن آپارتمان در سرباز ، تهران

45 متر

رهن: 40ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 93

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

55 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 29 بهمن 93

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

61 متر

231 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 93

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

60 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 93

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

54 متر

اعلام نشده

تاريخ : 28 خرداد 93

لیست محله های ناحیه سرباز

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه