خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در سرباز تهران

لیست املاک سرباز

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

44 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

68 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در سرباز ، تهران

56 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در سرباز ، تهران

52 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

75 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

52 متر

163 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

52 متر

163 ميليون تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

68 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 8 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

65 متر

325 ميليون تومان

تاريخ : 8 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

65 متر

357 ميليون تومان

تاريخ : 8 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

53 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 8 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

56 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 1 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

39 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 1 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

92 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

فروش مستغلات در سرباز ، تهران

60 متر

608 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

81 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 97

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

40 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 97

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

74 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 97

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

72 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 97

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

30 متر

132 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در سرباز ، تهران

52 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 17 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در سرباز ، تهران

56 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

87 متر

426 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

78 متر

382 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 96

فروش کلنگی در سرباز ، تهران

90 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 5 اسفند 96

رهن و اجاره دفترکار در سرباز ، تهران

80 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 96

رهن و اجاره آپارتمان در سرباز ، تهران

53 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

75 متر

225 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 96

رهن و اجاره آپارتمان در سرباز ، تهران

78 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 800 هزار تومان

تاريخ : 16 بهمن 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

38 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 96

لیست محله های ناحیه سرباز

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه