خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در سرباز تهران

لیست املاک سرباز

رهن و اجاره آپارتمان در سرباز ، تهران

50 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 850 هزار تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش دفترکار در سرباز ، تهران

92 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

78 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 18 مهر 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

75 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

40 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 16 مهر 96

رهن و اجاره آپارتمان در سرباز ، تهران

50 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 850 هزار تومان

تاريخ : 16 مهر 96

رهن و اجاره آپارتمان در سرباز ، تهران

64 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 250 هزار تومان

تاريخ : 1 مهر 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

81 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

40 متر

108 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

68 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 96

فروش دفترکار در سرباز ، تهران

92 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در سرباز ، تهران

68 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 14 شهریور 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

43 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 9 شهریور 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

43 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 8 شهریور 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

53 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش کلنگی در سرباز ، تهران

1 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

75 متر

225 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

40 متر

154 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

115 متر

299 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش دفترکار در سرباز ، تهران

92 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

115 متر

299 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

115 متر

299 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

68 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

144 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

72 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

فروش کلنگی در سرباز ، تهران

1 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در سرباز ، تهران

30 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

40 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در سرباز ، تهران

77 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در سرباز ، تهران

60 متر

رهن: 16ميليون تومان - اجاره: 800 هزار تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

لیست محله های ناحیه سرباز

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه