خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در حکیمیه تهران

لیست املاک حکیمیه

فروش برج در حکیمیه ، تهران

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 خرداد 96

فروش مجتمع آپارتمانی در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

70 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (اتحاد)

130 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (فازسه)

120 متر

516 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

115 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران

130 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (خرم)

127 متر

507 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (خرم)

96 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران

95 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش ویلا در حکیمیه ، تهران (فازیک)

250 متر

1 ميليارد و 875 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش خانه در حکیمیه ، تهران (فازیک)

250 متر

1 ميليارد و 875 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش خانه در حکیمیه ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش کلنگی در حکیمیه ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش ویلا در حکیمیه ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

65 متر

247 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

107 متر

406 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

107 متر

406 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

85 متر

323 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (فازسه)

110 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (فازیک)

88 متر

308 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (بلواربهار)

90 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (بلواربهار)

140 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (بلواربهار)

120 متر

552 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (فازیک)

95 متر

428 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (فازیک)

76 متر

251 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (فازیک)

100 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (فازدو)

150 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

رهن و اجاره سوله در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

1000 متر

- اجاره: 13 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 96

رهن و اجاره کارخانه در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

450 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 96

رهن و اجاره انبار در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

1000 متر

- اجاره: 13 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه