خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در حکیمیه تهران

لیست املاک حکیمیه

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (بلواربهار)

100 متر

455 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (والفجر)

127 متر

698 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (بلوار افق)

130 متر

715 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

رهن و اجاره انبار در حکیمیه ، تهران (دماوند)

600 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

مشاورین تخصصی حکیمیه

عکس مشاور
آقای حمید
09387095506
فروش
حکیمیه

رهن و اجاره سوله در حکیمیه ، تهران (اتحاد)

450 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

رهن و اجاره سوله در حکیمیه ، تهران (اتحاد)

750 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 19 ميليون تومان

تاريخ : 8 اسفند 95

رهن و اجاره سوله در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

1500 متر

- اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 8 اسفند 95

رهن و اجاره سوله در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

500 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 9 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 8 اسفند 95

رهن و اجاره انبار در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

2100 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 8 اسفند 95

رهن و اجاره انبار در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

1000 متر

- اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

رهن و اجاره سوله در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

500 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

رهن و اجاره انبار در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

1000 متر

- اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

رهن و اجاره سوله در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

500 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 12 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (والفجر)

116 متر

488 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

رهن و اجاره سوله در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

500 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 29 بهمن 95

پیش فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

63 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (خرم)

116 متر

464 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش کارخانه در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

500 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 14 دی 95

رهن و اجاره کارگاه در حکیمیه ، تهران (دماوند)

450 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (فازسه)

130 متر

اعلام نشده

تاريخ : 13 دی 95

رهن و اجاره کارخانه در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

500 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

73 متر

205 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

رهن و اجاره کارخانه در حکیمیه ، تهران (اتحاد)

1700 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 28 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

رهن و اجاره کارگاه در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

450 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

فروش کارخانه در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

500 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 11 دی 95

رهن و اجاره کارگاه در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

500 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

رهن و اجاره سوله در حکیمیه ، تهران (اتحاد)

1000 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 20 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

رهن و اجاره کارخانه در حکیمیه ، تهران (اتحاد)

1200 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 18 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

رهن و اجاره سوله در حکیمیه ، تهران (اتحاد)

350 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 11 دی 95

پیش فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران

105 متر

اعلام نشده

تاريخ : 6 مهر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه