خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در حکیمیه تهران

لیست املاک حکیمیه

رهن و اجاره سوله در حکیمیه ، تهران

200 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 13 شهریور 96

فروش کارخانه در حکیمیه ، تهران

500 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 13 شهریور 96

فروش کارخانه در حکیمیه ، تهران

500 متر

2 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 13 شهریور 96

رهن و اجاره کارخانه در حکیمیه ، تهران

250 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 29 امرداد 96

رهن و اجاره کارخانه در حکیمیه ، تهران

400 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 29 امرداد 96

رهن و اجاره سوله در حکیمیه ، تهران

400 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 14 ميليون تومان

تاريخ : 29 امرداد 96

رهن و اجاره سوله در حکیمیه ، تهران

200 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 29 امرداد 96

رهن و اجاره کارخانه در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

400 متر

رهن: 400ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

رهن و اجاره انبار در حکیمیه ، تهران (اتحاد)

500 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 11 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

رهن و اجاره سوله در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

400 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (فازدو)

103 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (فازدو)

103 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 23 تیر 96

فروش مجتمع آپارتمانی در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

55 متر

175 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 96

فروش مجتمع آپارتمانی در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

65 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 96

فروش برج در حکیمیه ، تهران

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 خرداد 96

فروش مجتمع آپارتمانی در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

70 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (اتحاد)

130 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (فازسه)

120 متر

516 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

115 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران

130 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (خرم)

127 متر

507 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (خرم)

96 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران

95 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش ویلا در حکیمیه ، تهران (فازیک)

250 متر

1 ميليارد و 875 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش خانه در حکیمیه ، تهران (فازیک)

250 متر

1 ميليارد و 875 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش خانه در حکیمیه ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش کلنگی در حکیمیه ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش ویلا در حکیمیه ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

65 متر

247 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در حکیمیه ، تهران (سازمان آب)

107 متر

406 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه