خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در کریم خان تهران

لیست املاک کریم خان

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

85 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

75 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

73 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش دفترکار در کریم خان ، تهران

57 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش کلنگی در کریم خان ، تهران

370 متر

29 ميليارد تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش مغازه در کریم خان ، تهران

41 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش مغازه در کریم خان ، تهران

90 متر

3 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش کلنگی در کریم خان ، تهران

350 متر

15 ميليارد تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش دفترکار در کریم خان ، تهران

107 متر

802 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش دفترکار در کریم خان ، تهران

151 متر

1 ميليارد و 208 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در کریم خان ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش مغازه در کریم خان ، تهران

78 متر

6 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش دفترکار در کریم خان ، تهران

120 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

100 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

12 متر

رهن: 30ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

200 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

200 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در کریم خان ، تهران

300 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 14 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره مغازه در کریم خان ، تهران

60 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

125 متر

رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

85 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

120 متر

رهن: 160ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

90 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در کریم خان ، تهران

300 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 14 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش کلنگی در کریم خان ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش مغازه در کریم خان ، تهران

78 متر

6 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش دفترکار در کریم خان ، تهران

75 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش دفترکار در کریم خان ، تهران

100 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

200 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

108 متر

رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه