خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در کریم خان تهران

لیست املاک کریم خان

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

75 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش کلنگی در کریم خان ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در کریم خان ، تهران

220 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش دفترکار در کریم خان ، تهران

260 متر

1 ميليارد و 430 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش دفترکار در کریم خان ، تهران

76 متر

494 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش مغازه در کریم خان ، تهران

18 متر

1 ميليارد و 530 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش مستغلات در کریم خان ، تهران

135 متر

5 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش مستغلات در کریم خان ، تهران

67 متر

5 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش کلنگی در کریم خان ، تهران

270 متر

4 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در کریم خان ، تهران

63 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش دفترکار در کریم خان ، تهران

158 متر

1 ميليارد و 66 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در کریم خان ، تهران

160 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش مغازه در کریم خان ، تهران

12 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش دفترکار در کریم خان ، تهران

76 متر

494 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در کریم خان ، تهران

120 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش دفترکار در کریم خان ، تهران

280 متر

1 ميليارد و 820 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش دفترکار در کریم خان ، تهران

87 متر

391 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش کلنگی در کریم خان ، تهران

320 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش دفترکار در کریم خان ، تهران

125 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش دفترکار در کریم خان ، تهران

260 متر

1 ميليارد و 430 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش کلنگی در کریم خان ، تهران

1057 متر

32 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش دفترکار در کریم خان ، تهران

95 متر

588 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در کریم خان ، تهران

52 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در کریم خان ، تهران

220 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش کلنگی در کریم خان ، تهران

120 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در کریم خان ، تهران

190 متر

رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

75 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش کلنگی در کریم خان ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در کریم خان ، تهران

106 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش کلنگی در کریم خان ، تهران

1 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 17 اسفند 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه