خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در کریم خان تهران

لیست املاک کریم خان

فروش دفترکار در کریم خان ، تهران

87 متر

522 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش کلنگی در کریم خان ، تهران

1 متر

4 ميليارد و 56 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در کریم خان ، تهران

173 متر

865 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش مغازه در کریم خان ، تهران

40 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش دفترکار در کریم خان ، تهران

62 متر

248 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در کریم خان ، تهران

143 متر

614 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در کریم خان ، تهران

190 متر

798 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش کلنگی در کریم خان ، تهران

1 متر

2 ميليارد و 48 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش مستغلات در کریم خان ، تهران

225 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش مغازه در کریم خان ، تهران

62 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش دفترکار در کریم خان ، تهران

180 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در کریم خان ، تهران

228 متر

1 ميليارد و 48 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش دفترکار در کریم خان ، تهران

50 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش مغازه در کریم خان ، تهران

75 متر

7 ميليارد تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در کریم خان ، تهران

103 متر

412 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش دفترکار در کریم خان ، تهران

85 متر

425 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

42 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در کریم خان ، تهران

93 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

150 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

70 متر

رهن: 100ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در کریم خان ، تهران

150 متر

رهن: 18ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

90 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

100 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

110 متر

رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در کریم خان ، تهران

260 متر

رهن: 1 ميليارد و 690ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

63 متر

رهن: 95ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

80 متر

رهن: 110ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

80 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

260 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 14 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در کریم خان ، تهران

130 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه