خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در نیرو هوایی تهران

لیست املاک نیرو هوایی

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

46 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 96

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

46 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 96

فروش مغازه در نیرو هوایی ، تهران

58 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 18 مهر 96

فروش مغازه در نیرو هوایی ، تهران

58 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 96

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

113 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 29 شهریور 96

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

96 متر

465 ميليون تومان

تاريخ : 9 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

75 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

رهن و اجاره آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

55 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

170 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش کلنگی در نیرو هوایی ، تهران (سی متری)

108 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 96

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

84 متر

672 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 96

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

112 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

93 متر

245 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

100 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

65 متر

185 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

200 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

62 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

60 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

118 متر

730 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

115 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

75 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

191 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

68 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

73 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

90 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

80 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

47 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

60 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران (سی متری)

60 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران (شورا)

85 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

لیست محله های ناحیه نیرو هوایی

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه