خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در نیرو هوایی تهران

لیست املاک نیرو هوایی

رهن و اجاره آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

63 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

80 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

125 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

56 متر

308 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

92 متر

487 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران (صانعی)

63 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 18 دی 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

81 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 18 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

50 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

75 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

65 متر

رهن: 68ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

82 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 11 دی 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

91 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

55 متر

176 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

75 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

فروش مستغلات در نیرو هوایی ، تهران

275 متر

اعلام نشده

تاريخ : 11 دی 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

75 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

50 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 11 دی 95

فروش خانه در نیرو هوایی ، تهران

300 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 دی 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

91 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

100 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

65 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

78 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

75 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 95

رهن آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

77 متر

رهن: 62ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 95

فروش دفترکار در نیرو هوایی ، تهران

90 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

53 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

78 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 95

رهن و اجاره دفترکار در نیرو هوایی ، تهران

75 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 8 دی 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران

55 متر

اعلام نشده

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در نیرو هوایی ، تهران (شورا)

70 متر

اعلام نشده

تاريخ : 7 دی 95

لیست محله های ناحیه نیرو هوایی

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه