خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در مالک اشتر تهران

لیست املاک مالک اشتر

فروش آپارتمان در مالک اشتر ، تهران

48 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 96

رهن و اجاره آپارتمان در مالک اشتر ، تهران

43 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 50 هزار تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در مالک اشتر ، تهران

43 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 اسفند 95

رهن آپارتمان در مالک اشتر ، تهران (جیحون)

56 متر

رهن: 39ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در مالک اشتر ، تهران (جیحون)

50 متر

144 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن آپارتمان در مالک اشتر ، تهران (مالک اشتر)

55 متر

رهن: 35ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 94

فروش آپارتمان در مالک اشتر ، تهران (مالک اشتر)

52 متر

105 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 94

رهن و اجاره آپارتمان در مالک اشتر ، تهران (مالک اشتر)

48 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 350 هزار تومان

تاريخ : 29 مهر 94

فروش آپارتمان در مالک اشتر ، تهران (مالک اشتر)

73 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 94

فروش آپارتمان در مالک اشتر ، تهران

55 متر

154 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در مالک اشتر ، تهران

55 متر

154 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در مالک اشتر ، تهران

55 متر

154 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

فروش آپارتمان در مالک اشتر ، تهران

75 متر

204 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

فروش آپارتمان در مالک اشتر ، تهران

75 متر

204 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

فروش آپارتمان در مالک اشتر ، تهران

75 متر

204 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

فروش آپارتمان در مالک اشتر ، تهران

75 متر

204 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

فروش آپارتمان در مالک اشتر ، تهران

57 متر

182 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش آپارتمان در مالک اشتر ، تهران

57 متر

182 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

رهن آپارتمان در مالک اشتر ، تهران

32 متر

رهن: 22ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش آپارتمان در مالک اشتر ، تهران

48 متر

155 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در مالک اشتر ، تهران

36 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 550 هزار تومان

تاريخ : 5 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در مالک اشتر ، تهران

55 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 22 تیر 94

رهن و اجاره آپارتمان در مالک اشتر ، تهران

55 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 400 هزار تومان

تاريخ : 21 تیر 94

فروش آپارتمان در مالک اشتر ، تهران

65 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 94

فروش آپارتمان در مالک اشتر ، تهران

55 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 94

فروش آپارتمان در مالک اشتر ، تهران

53 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 94

فروش آپارتمان در مالک اشتر ، تهران

67 متر

194 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 94

فروش آپارتمان در مالک اشتر ، تهران

50 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 94

فروش آپارتمان در مالک اشتر ، تهران

50 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 94

فروش آپارتمان در مالک اشتر ، تهران

43 متر

115 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 94

لیست محله های ناحیه مالک اشتر

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه