خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در تهران نو تهران

لیست املاک تهران نو

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

55 متر

155 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

37 متر

80 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

46 متر

115 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

70 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

مشاورین تخصصی تهران نو

عکس مشاور
آقای علی
09122166392
فروش
تهران نو

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

74 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

81 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

42 متر

115 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

70 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

86 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

مشاورین تخصصی تهران نو

عکس مشاور
آقای راد
09125546909
فروش
تهران نو

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

51 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

40 متر

100 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

130 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

135 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

60 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

68 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

94 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

70 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

75 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

73 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

73 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (ایستگاه فرودگاه)

95 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

75 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (سعدی)

64 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (منتظری )

73 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

67 متر

214 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (حافظ)

150 متر

825 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (فرخی)

100 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

90 متر

405 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

40 متر

132 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (ایستگاه پل )

50 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه