خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در تهران نو تهران

لیست املاک تهران نو

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (ارباب مهدی)

85 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (وحیدیه)

85 متر

306 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (ارباب مهدی)

85 متر

297 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (ارباب مهدی)

84 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

مشاورین تخصصی تهران نو

عکس مشاور
آقای علی
09122166392
فروش
تهران نو

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (ارباب مهدی)

86 متر

218 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (ارباب مهدی)

84 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (ارباب مهدی)

84 متر

218 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (وحیدیه)

83 متر

183 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (وحیدیه)

85 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

مشاورین تخصصی تهران نو

عکس مشاور
آقای راد
09125546909
فروش
تهران نو

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (وحیدیه)

88 متر

215 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (ارباب مهدی)

125 متر

425 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (ارباب مهدی)

135 متر

405 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (زرکش)

90 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (وحیدیه)

100 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (نبئیان)

100 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (وحیدیه)

100 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (وحیدیه)

98 متر

284 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (وحیدیه)

97 متر

242 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (ده متری)

60 متر

204 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

61 متر

164 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

61 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (وحیدیه)

61 متر

185 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (ده متری)

62 متر

186 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

27 متر

100 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

60 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

59 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

60 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

60 متر

204 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (ارمغانی)

47 متر

135 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (نبئیان)

50 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه