خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در تهران نو تهران

لیست املاک تهران نو

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

45 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 3 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

36 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

38 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

38 متر

108 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

مشاورین تخصصی تهران نو

عکس مشاور
آقای راد
09125546909
فروش
تهران نو

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (ده متری)

39 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

40 متر

100 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (ده متری)

37 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

28 متر

97 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

31 متر

115 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

32 متر

102 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (زرکش)

27 متر

105 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

34 متر

115 ميليون تومان

تاريخ : 25 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

35 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 25 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

35 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 25 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

27 متر

100 ميليون تومان

تاريخ : 23 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

61 متر

164 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

61 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (ده متری)

62 متر

186 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (وحیدیه)

61 متر

185 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (ده متری)

60 متر

204 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

60 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

60 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

59 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

60 متر

204 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (وحیدیه)

51 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

50 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

55 متر

155 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

37 متر

80 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

46 متر

115 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

70 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه