خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در تهران نو تهران

لیست املاک تهران نو

فروش مغازه در تهران نو ، تهران

30 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 1 مهر 96

رهن و اجاره خانه در تهران نو ، تهران

160 متر

رهن: 50 ميليارد تومان - اجاره: 1.2 هزار تومان

تاريخ : 2 امرداد 96

رهن و اجاره خانه در تهران نو ، تهران

160 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 2 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

57 متر

155 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

مشاورین تخصصی تهران نو

عکس مشاور
آقای علی
09122166392
فروش
تهران نو

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران

57 متر

155 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

64 متر

172 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (ده متری)

65 متر

227 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (وحیدیه)

43 متر

132 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (وحیدیه)

43 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (وحیدیه)

42 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (ارباب مهدی)

42 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

43 متر

100 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (ارباب مهدی)

43 متر

135 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (ارباب مهدی)

47 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

36 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (صبوری)

88 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (امامت)

59 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (بخت آزاد)

44 متر

127 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (وحیدیه)

88 متر

215 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (ارباب مهدی)

135 متر

405 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (ارباب مهدی)

125 متر

425 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (وحیدیه)

100 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (نبئیان)

100 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (وحیدیه)

100 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (وحیدیه)

98 متر

284 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (زرکش)

90 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (ده متری)

50 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (ارباب مهدی)

54 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (هشت متری بانک)

53 متر

198 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تهران نو ، تهران (هشت متری بانک)

70 متر

259 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه