خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در طوس تهران

لیست املاک طوس

معاوضه آپارتمان در طوس ، تهران (آزادی)

50 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 96

فروش آپارتمان در طوس ، تهران

50 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 96

فروش آپارتمان در طوس ، تهران (یادگار)

111 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 95

فروش آپارتمان در طوس ، تهران (21متری جی)

58 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 5 اسفند 94

فروش آپارتمان در طوس ، تهران (قصرالدشت)

36 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 94

فروش آپارتمان در طوس ، تهران (کارون)

74 متر

288 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 94

فروش آپارتمان در طوس ، تهران

55 متر

192 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 94

فروش آپارتمان در طوس ، تهران

45 متر

157 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 94

فروش آپارتمان در طوس ، تهران (خوش)

48 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 94

فروش آپارتمان در طوس ، تهران

42 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 94

فروش آپارتمان در طوس ، تهران (خوش)

67 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 94

فروش آپارتمان در طوس ، تهران

56 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 1 مهر 94

رهن آپارتمان در طوس ، تهران

50 متر

رهن: 38ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در طوس ، تهران

50 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش آپارتمان در طوس ، تهران

75 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 21 شهریور 94

فروش آپارتمان در طوس ، تهران

57 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

فروش آپارتمان در طوس ، تهران

68 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

فروش آپارتمان در طوس ، تهران

60 متر

216 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

فروش آپارتمان در طوس ، تهران

72 متر

283 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

فروش آپارتمان در طوس ، تهران

50 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

فروش آپارتمان در طوس ، تهران

70 متر

252 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

فروش آپارتمان در طوس ، تهران

90 متر

252 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

فروش آپارتمان در طوس ، تهران

57 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

فروش آپارتمان در طوس ، تهران

60 متر

222 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

فروش آپارتمان در طوس ، تهران

67 متر

247 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

فروش آپارتمان در طوس ، تهران

90 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

فروش آپارتمان در طوس ، تهران

80 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

فروش آپارتمان در طوس ، تهران

90 متر

288 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

فروش آپارتمان در طوس ، تهران

98 متر

333 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

فروش آپارتمان در طوس ، تهران

84 متر

319 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه