خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شهرک اکباتان تهران

لیست املاک شهرک اکباتان

فروش مغازه در شهرک اکباتان ، تهران

49 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران

65 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 20 مهر 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

170 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

140 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

180 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 17 خرداد 96

رهن و اجاره کافی شاپ و رستوران در شهرک اکباتان ، تهران (فاز3)

27 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

رهن و اجاره مغازه در شهرک اکباتان ، تهران (فاز3)

27 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

66 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

202 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز 1)

188 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز 1)

188 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 5 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (بیمه)

92 متر

386 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (بیمه)

89 متر

347 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (بیمه)

70 متر

266 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (بیمه)

100 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران

45 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

130 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز3)

140 متر

882 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

125 متر

687 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

150 متر

820 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (بیمه)

120 متر

528 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز 1)

135 متر

825 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

رهن آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

81 متر

رهن: 110ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

135 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

رهن آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

65 متر

رهن: 85ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز 1)

135 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

146 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 96

رهن آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

65 متر

رهن: 85ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 96

رهن آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

81 متر

رهن: 110ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 96

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز 1)

43 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 96

لیست محله های ناحیه شهرک اکباتان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه