خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی تهران

لیست املاک آیت الله کاشانی

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (بهنام)

130 متر

اعلام نشده

تاريخ : 10 بهمن 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (شاهین)

136 متر

965.6 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

110 متر

803 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در آیت الله کاشانی ، تهران (شاهین)

52 متر

20 ميليون تومان رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

مشاورین تخصصی آیت الله کاشانی

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
آیت الله کاشانی

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (مهران)

220 متر

2 ميليارد و 90 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (اباذر)

127 متر

825.5 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

123 متر

760 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

142 متر

710 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش دفتر کار در آیت الله کاشانی ، تهران (اباذر)

80 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در آیت الله کاشانی ، تهران

80 متر

35 ميليون تومان رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

رهن آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

150 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (بهنام)

120 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش مغازه در آیت الله کاشانی ، تهران (ستاری)

21 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (عقیل)

97 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (براتلو)

82 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (بهنام)

73 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش مستغلات دفتر کار در آیت الله کاشانی ، تهران

50 متر

22 ميليارد تومان

تاريخ : 28 بهمن 95

فروش مغازه در آیت الله کاشانی ، تهران (اباذر)

67 متر

2 ميليارد و 345 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (گلستان)

265 متر

2 ميليارد و 252.5 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (گلستان)

235 متر

1 ميليارد و 997.5 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در آیت الله کاشانی ، تهران (کیهان)

135 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 95

رهن و اجاره دفتر کار در آیت الله کاشانی ، تهران

130 متر

300 ميليون تومان رهن: 300ميليون تومان - اجاره: 30 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

104 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (اباذر)

120 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش مستغلات دفتر کار در آیت الله کاشانی ، تهران (شاهین)

80 متر

13 ميليارد و 338 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (بهنام)

190 متر

1 ميليارد و 520 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

82 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (بهنام)

190 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

90 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش مغازه در آیت الله کاشانی ، تهران (شقایق)

260 متر

10 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

لیست تقاضای ملک در آیت الله کاشانینوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه