خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی تهران

لیست املاک آیت الله کاشانی

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (بلوار فردوس)

100 متر

585 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

85 متر

495 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

228 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (کیهان)

148 متر

اعلام نشده

تاريخ : 3 تیر 96

مشاورین تخصصی آیت الله کاشانی

عکس مشاور
آقای امیر
09109858088
فروش
آیت الله کاشانی

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

76 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

151 متر

اعلام نشده

تاريخ : 3 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (جنت آباد)

117 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (جنت آباد)

87 متر

583 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (جنت آباد)

136 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

مشاورین تخصصی آیت الله کاشانی

عکس مشاور
آقای دانش
02144276165
فروش
آیت الله کاشانی

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (جنت آباد)

93 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش دفترکار در آیت الله کاشانی ، تهران

75 متر

565 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (جنت آباد)

70 متر

343 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (جنت آباد)

63 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (جنت آباد)

113 متر

745 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (جنت آباد)

94 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (جنت آباد)

70 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (جنت آباد)

61 متر

244 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (جنت آباد)

128 متر

765 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (جنت آباد)

61 متر

244 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (جنت آباد)

135 متر

864 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (اباذر)

235 متر

2 ميليارد و 232 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (جنت آباد)

137 متر

822 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (جنت آباد)

91 متر

675 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (شاهین)

90 متر

675 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (جنت آباد)

100 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (پیامبر)

95 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (پیامبر)

92 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (پیامبر)

198 متر

1 ميليارد و 584 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (پیامبر)

63 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (جنت آباد)

65 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

لیست تقاضای ملک در آیت الله کاشانینوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه