خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی تهران

لیست املاک آیت الله کاشانی

رهن و اجاره مستغلات در آیت الله کاشانی ، تهران

120 متر

رهن: 300ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

130 متر

رهن: 450ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

109 متر

رهن: 180ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

112 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

80 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

170 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در آیت الله کاشانی ، تهران

120 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 900 هزار تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

97 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

95 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

75 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

240 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

84 متر

579 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

113 متر

904 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

174 متر

1 ميليارد و 827 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش کلنگی در آیت الله کاشانی ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

65 متر

590 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

109 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

105 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

114 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در آیت الله کاشانی ، تهران

87 متر

رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 650 هزار تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

60 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

75 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

74 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 595 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش مغازه در آیت الله کاشانی ، تهران

160 متر

12 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش کلنگی در آیت الله کاشانی ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

250 متر

3 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

80 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

82 متر

729 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

لیست تقاضای ملک در آیت الله کاشانینوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه