خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی تهران

لیست املاک آیت الله کاشانی

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (شهرزیبا)

126 متر

اعلام نشده

تاريخ : 15 دی 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (آلاله)

109 متر

545 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (بهنام)

60 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 3 دی 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (آلاله)

135 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

مشاورین تخصصی آیت الله کاشانی

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
آیت الله کاشانی

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (کیهان)

180 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

132 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

80 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

80 متر

448 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

78 متر

288 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

مشاورین تخصصی آیت الله کاشانی

عکس مشاور
آقای مهریار
09123407893
فروش
آیت الله کاشانی

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

68 متر

272 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

58 متر

232 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

50 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (براتلو)

47 متر

215 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

52 متر

161 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

مشاورین تخصصی آیت الله کاشانی

عکس مشاور
آقای شاملو
09125300923
فروش
آیت الله کاشانی

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

188 متر

920 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

113 متر

635 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

135 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (کیهان)

148 متر

980 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

123 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (نور)

96 متر

678 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (شهرزیبا)

127 متر

620 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (مهران)

116 متر

545 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش کلنگی در آیت الله کاشانی ، تهران (بلوار فردوس)

400 متر

4 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 95

فروش کلنگی در آیت الله کاشانی ، تهران (بلوار فردوس)

1000 متر

12 ميليارد تومان

تاريخ : 8 دی 95

فروش کلنگی در آیت الله کاشانی ، تهران (رامین)

395 متر

4 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه شمالی)

120 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

132 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

130 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

127 متر

760 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

157 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

لیست تقاضای ملک در آیت الله کاشانینوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه