خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی تهران

لیست املاک آیت الله کاشانی

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

87 متر

348 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

97 متر

499 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

85 متر

383 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

110 متر

605 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

مشاورین تخصصی آیت الله کاشانی

عکس مشاور
آقای امیر
09109858088
فروش
آیت الله کاشانی

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

124 متر

744 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

98 متر

637 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

130 متر

845 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش ویلا در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

250 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش کلنگی در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

250 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

مشاورین تخصصی آیت الله کاشانی

عکس مشاور
آقای دانش
02144276165
فروش
آیت الله کاشانی

فروش خانه در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

250 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

85 متر

382 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

135 متر

675 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

120 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

95 متر

617 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (بلوار فردوس)

78 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (بلوار فردوس)

98 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (بلوار فردوس)

100 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (بلوار فردوس)

70 متر

406 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (شهرزیبا)

150 متر

703 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

فروش مجتمع آپارتمانی در آیت الله کاشانی ، تهران (مهران)

1200 متر

10 ميليارد تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

40 متر

223 ميليون تومان

تاريخ : 13 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (کیهان)

130 متر

975 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (کیهان)

91 متر

418 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (جنت آباد)

110 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (جنت آباد)

77 متر

385 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

92 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

142 متر

795 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

150 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

130 متر

845 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

97 متر

533 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

لیست تقاضای ملک در آیت الله کاشانینوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه