خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی تهران

لیست املاک آیت الله کاشانی

فروش دفترکار در آیت الله کاشانی ، تهران (بلوار فردوس)

80 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (بلوار فردوس)

100 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (بلوار فردوس)

90 متر

495 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

75 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

مشاورین تخصصی آیت الله کاشانی

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
آیت الله کاشانی

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (بلوار فردوس)

105 متر

567 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

85 متر

595 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

رهن و اجاره دفترکار در آیت الله کاشانی ، تهران

91 متر

رهن: 170ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

رهن و اجاره دفترکار در آیت الله کاشانی ، تهران

125 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

رهن و اجاره دفترکار در آیت الله کاشانی ، تهران

125 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

مشاورین تخصصی آیت الله کاشانی

عکس مشاور
آقای اشکان
09351519705
فروش
آیت الله کاشانی

رهن دفترکار در آیت الله کاشانی ، تهران

60 متر

رهن: 110ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (بلوار فردوس)

80 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش دفترکار در آیت الله کاشانی ، تهران (بلوار فردوس)

80 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش مغازه در آیت الله کاشانی ، تهران (بلوار فردوس)

28 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش مغازه در آیت الله کاشانی ، تهران (بلوار فردوس)

42 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (بلوار فردوس)

73 متر

445 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

90 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

90 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

رهن و اجاره دفترکار در آیت الله کاشانی ، تهران

175 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (بهنام)

107 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

62 متر

255 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

رهن آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (جنت آباد)

70 متر

رهن: 65ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (جنت آباد)

76 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (جنت آباد)

68 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (اباذر)

73 متر

385 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (جنت آباد)

54 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 400 هزار تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (بهنام)

110 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (کیهان)

170 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 900 هزار تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

104 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

80 متر

584 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

رهن آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

105 متر

رهن: 135ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

لیست تقاضای ملک در آیت الله کاشانینوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه