خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی تهران

لیست املاک آیت الله کاشانی

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

94 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 25 مهر 96

رهن و اجاره سوئیت در آیت الله کاشانی ، تهران

1 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 480 هزار تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

رهن و اجاره سوئیت در آیت الله کاشانی ، تهران

37 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 480 هزار تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (کیهان)

85 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

مشاورین تخصصی آیت الله کاشانی

عکس مشاور
آقای دانش
02144276165
فروش
آیت الله کاشانی

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

85 متر

646 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (شهرزیبا)

115 متر

575 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (آلاله)

85 متر

510 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (شاهین)

118 متر

631 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

85 متر

646 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (شقایق)

85 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (رحمانی )

85 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (بهنام)

83 متر

631 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

125 متر

775 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

معاوضه آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

220 متر

2 ميليارد و 640 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

228 متر

2 ميليارد و 737 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (گلستان)

110 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

55 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (نور)

55 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (رامین)

105 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

90 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

108 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (سازمان برنامه )

185 متر

1 ميليارد و 406 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (پیامبر)

185 متر

1 ميليارد و 406 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

188 متر

940 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (رامین)

107 متر

771 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (بهنام)

127 متر

953 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (مهران)

140 متر

882 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (رامین)

70 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (اباذر)

55 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران (بهنام)

55 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

لیست تقاضای ملک در آیت الله کاشانینوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه