خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در مشیریه تهران

لیست املاک مشیریه

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران

0 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 شهریور 96

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران (20 متری اعظم)

47 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران

67 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 11 تیر 96

فروش خانه در مشیریه ، تهران (20 متری اعظم)

54 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران (صالحی)

77 متر

185 ميليون تومان

تاريخ : 20 فروردین 96

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران (زرین خواه)

63 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش خانه در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

40 متر

67 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 95

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران (زرین خواه)

62 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 27 مهر 95

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران (زرین خواه)

60 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 27 مهر 95

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران

40 متر

95 ميليون تومان

تاريخ : 29 تیر 95

رهن و اجاره آپارتمان در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

110 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 13 تیر 95

رهن و اجاره آپارتمان در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

110 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 13 تیر 95

فروش سوله در مشیریه ، تهران

90 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 7 اردیبهشت 95

فروش کلنگی در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

160 متر

اعلام نشده

تاريخ : 6 مهر 94

رهن و اجاره آپارتمان در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

70 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 150 هزار تومان

تاريخ : 6 مهر 94

رهن و اجاره آپارتمان در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

55 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 150 هزار تومان

تاريخ : 6 مهر 94

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

48 متر

اعلام نشده

تاريخ : 6 مهر 94

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران

45 متر

83 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

50 متر

87 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران

93 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش کلنگی در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

160 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران

42 متر

83 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

42 متر

84 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

رهن و اجاره آپارتمان در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

50 متر

رهن: 11ميليون تومان - اجاره: 400 هزار تومان

تاريخ : 5 مهر 94

رهن و اجاره آپارتمان در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

62 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 450 هزار تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

160 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

رهن آپارتمان در مشیریه ، تهران

70 متر

رهن: 42ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

رهن و اجاره آپارتمان در مشیریه ، تهران

60 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 450 هزار تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

50 متر

90 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

49 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 مهر 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه