خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در مشیریه تهران

لیست املاک مشیریه

فروش خانه در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

40 متر

67 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 95

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران

40 متر

95 ميليون تومان

تاريخ : 29 تیر 95

رهن و اجاره آپارتمان در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

110 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 13 تیر 95

رهن و اجاره آپارتمان در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

110 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 13 تیر 95

فروش سوله در مشیریه ، تهران

90 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 7 اردیبهشت 95

فروش کلنگی در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

160 متر

اعلام نشده

تاريخ : 6 مهر 94

رهن و اجاره آپارتمان در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

70 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 150 هزار تومان

تاريخ : 6 مهر 94

رهن و اجاره آپارتمان در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

55 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 150 هزار تومان

تاريخ : 6 مهر 94

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

48 متر

اعلام نشده

تاريخ : 6 مهر 94

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران

45 متر

83 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

50 متر

87 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران

93 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش کلنگی در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

160 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران

42 متر

83 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

42 متر

84 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

رهن و اجاره آپارتمان در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

50 متر

رهن: 11ميليون تومان - اجاره: 400 هزار تومان

تاريخ : 5 مهر 94

رهن و اجاره آپارتمان در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

62 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 450 هزار تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

160 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

رهن آپارتمان در مشیریه ، تهران

70 متر

رهن: 42ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

رهن و اجاره آپارتمان در مشیریه ، تهران

60 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 450 هزار تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

50 متر

90 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران (شهرک رضویه (کاروان))

49 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران

63 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 امرداد 94

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران

37 متر

81 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 94

رهن و اجاره آپارتمان در مشیریه ، تهران

93 متر

اعلام نشده

تاريخ : 16 فروردین 94

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران

110 متر

اعلام نشده

تاريخ : 17 آذر 93

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران

110 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 آبان 93

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران

110 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 آبان 93

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران

80 متر

232 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 93

فروش آپارتمان در مشیریه ، تهران

74 متر

222 ميليون تومان

تاريخ : 18 امرداد 93

لیست محله های ناحیه مشیریه

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه