خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در قصرالدشت تهران

لیست املاک قصرالدشت

فروش آپارتمان در قصرالدشت ، تهران

64 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 14 مهر 96

فروش آپارتمان در قصرالدشت ، تهران

64 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 96

فروش آپارتمان در قصرالدشت ، تهران

110 متر

462 ميليون تومان

تاريخ : 13 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در قصرالدشت ، تهران (کمیل)

40 متر

128 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش زمین در قصرالدشت ، تهران

270 متر

2 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش کلنگی در قصرالدشت ، تهران

270 متر

2 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش خانه در قصرالدشت ، تهران

114 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در قصرالدشت ، تهران (مرتضوی)

65 متر

اعلام نشده

تاريخ : 6 آبان 95

فروش کارگاه در قصرالدشت ، تهران (هاشمی)

560 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 4 آبان 95

فروش آپارتمان در قصرالدشت ، تهران (هاشمی)

56 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 7 مهر 95

رهن و اجاره آپارتمان در قصرالدشت ، تهران

50 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 15 شهریور 95

فروش آپارتمان در قصرالدشت ، تهران

52 متر

224 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

رهن آپارتمان در قصرالدشت ، تهران

45 متر

رهن: 40ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در قصرالدشت ، تهران (مالک اشتر)

42 متر

155 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در قصرالدشت ، تهران

45 متر

223 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

رهن آپارتمان در قصرالدشت ، تهران

90 متر

رهن: 101ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در قصرالدشت ، تهران

35 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در قصرالدشت ، تهران

47 متر

182 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش کلنگی در قصرالدشت ، تهران

95 متر

705 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در قصرالدشت ، تهران

55 متر

198 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در قصرالدشت ، تهران

65 متر

223 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

رهن و اجاره آپارتمان در قصرالدشت ، تهران

65 متر

رهن: 33ميليون تومان - اجاره: 540 هزار تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش کلنگی در قصرالدشت ، تهران

259 متر

2 ميليارد و 25 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

معاوضه کلنگی در قصرالدشت ، تهران

259 متر

2 ميليارد و 25 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

رهن و اجاره آپارتمان در قصرالدشت ، تهران

65 متر

رهن: 27ميليون تومان - اجاره: 540 هزار تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

رهن و اجاره آپارتمان در قصرالدشت ، تهران

45 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 540 هزار تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در قصرالدشت ، تهران

90 متر

297 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش مغازه در قصرالدشت ، تهران

40 متر

878 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

رهن آپارتمان در قصرالدشت ، تهران

38 متر

رهن: 33ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

رهن و اجاره آپارتمان در قصرالدشت ، تهران

46 متر

رهن: 27ميليون تومان - اجاره: 675 هزار تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه