خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در بزرگراه فتح تهران

لیست املاک بزرگراه فتح

فروش مغازه در بزرگراه فتح ، تهران

31 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در بزرگراه فتح ، تهران

75 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در بزرگراه فتح ، تهران

75 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 5 امرداد 95

فروش آپارتمان در بزرگراه فتح ، تهران

121 متر

899 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 95

فروش کارخانه در بزرگراه فتح ، تهران

220 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 30 آذر 94

فروش سوله در بزرگراه فتح ، تهران

30000 متر

30 ميليارد تومان

تاريخ : 15 آذر 94

فروش مغازه در بزرگراه فتح ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 94

فروش کارخانه در بزرگراه فتح ، تهران

600 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 4 شهریور 94

فروش کارخانه در بزرگراه فتح ، تهران

260 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 94

فروش سوله در بزرگراه فتح ، تهران

150 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 16 تیر 94

فروش کارگاه در بزرگراه فتح ، تهران

10000 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 19 خرداد 94

رهن و اجاره سوله در بزرگراه فتح ، تهران

3000 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 25 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 94

فروش آپارتمان در بزرگراه فتح ، تهران

74 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 93

رهن آپارتمان در بزرگراه فتح ، تهران

107 متر

رهن: 30ميليون تومان

تاريخ : 21 آبان 92

فروش آپارتمان در بزرگراه فتح ، تهران

107 متر

214 ميليون تومان

تاريخ : 21 آبان 92

فروش آپارتمان در بزرگراه فتح ، تهران

95 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 21 آبان 92

رهن آپارتمان در بزرگراه فتح ، تهران

95 متر

رهن: 30ميليون تومان

تاريخ : 21 آبان 92

رهن آپارتمان در بزرگراه فتح ، تهران

90 متر

رهن: 30ميليون تومان

تاريخ : 21 آبان 92

فروش آپارتمان در بزرگراه فتح ، تهران

90 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 21 آبان 92

فروش آپارتمان در بزرگراه فتح ، تهران

88 متر

176 ميليون تومان

تاريخ : 21 آبان 92

رهن آپارتمان در بزرگراه فتح ، تهران

88 متر

رهن: 30ميليون تومان

تاريخ : 21 آبان 92

فروش آپارتمان در بزرگراه فتح ، تهران

105 متر

262 ميليون تومان

تاريخ : 9 تیر 92

پیش فروش آپارتمان در بزرگراه فتح ، تهران

95 متر

213 ميليون تومان

تاريخ : 9 تیر 92

پیش فروش آپارتمان در بزرگراه فتح ، تهران

85 متر

191 ميليون تومان

تاريخ : 9 تیر 92

پیش فروش آپارتمان در بزرگراه فتح ، تهران

67 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 9 تیر 92

فروش آپارتمان در بزرگراه فتح ، تهران

40 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 92

فروش آپارتمان در بزرگراه فتح ، تهران

40 متر

100 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 92

فروش آپارتمان در بزرگراه فتح ، تهران

40 متر

100 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 91

« 1 »
نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه