خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در رسالت تهران

لیست املاک رسالت

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

60 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 29 امرداد 96

فروش مغازه در رسالت ، تهران

20 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

82 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش مغازه در رسالت ، تهران

35 متر

1 ميليارد و 225 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

80 متر

296 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

107 متر

645 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش مستغلات در رسالت ، تهران

286 متر

6 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

100 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

103 متر

515 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران (مدنی)

54 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران (کرمان)

73 متر

336 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران (شهید کرد)

104 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران (هنگام)

53 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران (فرجام)

70 متر

اعلام نشده

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

115 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 95

فروش مغازه در رسالت ، تهران

54 متر

945 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 95

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران (حیدرخانی)

172 متر

740 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران (حیدرخانی)

85 متر

365 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش کلنگی در رسالت ، تهران

900 متر

اعلام نشده

تاريخ : 16 آبان 94

فروش کلنگی در رسالت ، تهران

1200 متر

اعلام نشده

تاريخ : 16 آبان 94

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران (فرجام)

70 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 شهریور 94

فروش زمین در رسالت ، تهران (کاج)

6000 متر

21 ميليارد تومان

تاريخ : 6 امرداد 94

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

115 متر

517 ميليون تومان

تاريخ : 8 تیر 94

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

115 متر

517 ميليون تومان

تاريخ : 8 تیر 94

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

115 متر

517 ميليون تومان

تاريخ : 8 تیر 94

فروش کلنگی در رسالت ، تهران

650 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 خرداد 94

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

85 متر

416 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 94

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

70 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 94

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

90 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 94

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

90 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه