خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در رسالت تهران

لیست املاک رسالت

فروش مستغلات در رسالت ، تهران

190 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش مغازه در رسالت ، تهران

37 متر

1 ميليارد و 390 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مستغلات در رسالت ، تهران

286 متر

6 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مغازه در رسالت ، تهران

20 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مغازه در رسالت ، تهران

100 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مغازه در رسالت ، تهران

17 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش مغازه در رسالت ، تهران

15 متر

405 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

45 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش مغازه در رسالت ، تهران

44 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش مغازه در رسالت ، تهران

43 متر

1 ميليارد و 75 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش دفترکار در رسالت ، تهران

70 متر

406 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش دفترکار در رسالت ، تهران

90 متر

522 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش مغازه در رسالت ، تهران

8 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش مغازه در رسالت ، تهران

7 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

60 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 29 امرداد 96

فروش مغازه در رسالت ، تهران

20 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

82 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش مغازه در رسالت ، تهران

35 متر

1 ميليارد و 225 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

80 متر

296 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

107 متر

645 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش مستغلات در رسالت ، تهران

286 متر

6 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

100 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

103 متر

515 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران (مدنی)

54 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران (کرمان)

73 متر

336 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران (شهید کرد)

104 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران (هنگام)

53 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران (فرجام)

70 متر

اعلام نشده

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

115 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 95

فروش مغازه در رسالت ، تهران

54 متر

945 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه