خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در دامپزشکی تهران

لیست املاک دامپزشکی

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران

62 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران

51 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 29 شهریور 96

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران

43 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران

43 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران (خوش)

65 متر

185 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش خانه در دامپزشکی ، تهران

65 متر

201 ميليون تومان

تاريخ : 13 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران

80 متر

216 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 95

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران (جیحون)

55 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 5 اسفند 94

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران

54 متر

205 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 94

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران (جیحون)

65 متر

اعلام نشده

تاريخ : 4 اسفند 94

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران (جیحون)

60 متر

215 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 94

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران (جیحون)

80 متر

اعلام نشده

تاريخ : 4 اسفند 94

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران (جیحون)

68 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 94

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران (جیحون)

55 متر

اعلام نشده

تاريخ : 4 اسفند 94

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران (جیحون)

55 متر

192 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

رهن آپارتمان در دامپزشکی ، تهران

53 متر

رهن: 35ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران (جیحون)

43 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 94

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران (قصرالدشت)

55 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 94

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران

53 متر

185 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 94

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران (خوش)

64 متر

175 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 94

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران (خوش)

47 متر

183 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 94

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران (خوش)

38 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 25 آذر 94

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران (جیحون)

45 متر

157 ميليون تومان

تاريخ : 25 آذر 94

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران (جیحون)

46 متر

161 ميليون تومان

تاريخ : 25 آذر 94

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران

63 متر

182 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران

63 متر

182 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران

63 متر

182 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران

58 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران

58 متر

176 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در دامپزشکی ، تهران

56 متر

201 ميليون تومان

تاريخ : 1 مهر 94

لیست محله های ناحیه دامپزشکی

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه