خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در آزادی تهران

لیست املاک آزادی

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران (یادگار امام)

4100 متر

20 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 96

فروش مغازه در آزادی ، تهران (استاد معین )

300 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران (زنجان)

114 متر

535.8 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

92 متر

377.2 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

73 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در آزادی ، تهران

83 متر

40 ميليون تومان رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

133 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

38 متر

126 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در آزادی ، تهران (استاد معین )

70 متر

15 ميليون تومان رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

93 متر

390.6 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

47 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران (شادمان )

108 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 6 آذر 95

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

80 متر

384 ميليون تومان

تاريخ : 6 آذر 95

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران (استاد معین )

65 متر

227.5 ميليون تومان

تاريخ : 6 آذر 95

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

47 متر

188 ميليون تومان

تاريخ : 6 آذر 95

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

68 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

140 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 95

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران (شادمان )

165 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

140 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران (استاد معین )

65 متر

247 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

70 متر

224 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران (استاد معین )

44 متر

145.2 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

108 متر

410.4 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 95

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

95 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 19 آبان 95

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

90 متر

378 ميليون تومان

تاريخ : 19 آبان 95

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

65 متر

305.5 ميليون تومان

تاريخ : 19 آبان 95

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران (بهبودی )

90 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 19 آبان 95

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران (حبیب الله )

70 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 19 آبان 95

فروش آپارتمان دفتر کار در آزادی ، تهران

80 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 18 آبان 95

فروش آپارتمان در آزادی ، تهران

78 متر

273 ميليون تومان

تاريخ : 17 آبان 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه