خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در منیریه تهران

لیست املاک منیریه

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (ترجمان)

123 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (امیریه)

105 متر

368 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (فرهنگ)

85 متر

306 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

رهن آپارتمان در منیریه ، تهران (ابوسعید)

90 متر

رهن: 90ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (ابوسعید)

74 متر

222 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (فرهنگ)

88 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (معیری)

90 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (اسدی منش)

110 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در منیریه ، تهران

52 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 800 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن آپارتمان در منیریه ، تهران

100 متر

رهن: 90ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (امیریه)

53 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (معیری)

100 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

رهن و اجاره خانه در منیریه ، تهران

110 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

رهن و اجاره مستغلات در منیریه ، تهران

110 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

رهن و اجاره مستغلات در منیریه ، تهران

150 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

رهن و اجاره خانه در منیریه ، تهران

150 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

رهن آپارتمان در منیریه ، تهران

60 متر

رهن: 45ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

رهن آپارتمان در منیریه ، تهران

100 متر

رهن: 85ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

رهن آپارتمان در منیریه ، تهران

100 متر

رهن: 90ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

رهن آپارتمان در منیریه ، تهران (امیریه)

55 متر

رهن: 50ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در منیریه ، تهران (امیریه)

130 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در منیریه ، تهران (انتظام)

130 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (انتظام)

130 متر

489 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (ترجمان)

200 متر

790 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (ترجمان)

130 متر

715 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (ترجمان)

110 متر

605 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (ترجمان)

170 متر

884 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش مغازه در منیریه ، تهران (فرهنگ)

150 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران

60 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در منیریه ، تهران (امیریه)

100 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه