خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در نازی آباد تهران

لیست املاک نازی آباد

فروش مغازه در نازی آباد ، تهران (بازار دوم)

57 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش مغازه در نازی آباد ، تهران (بازار اول)

13 متر

107 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

معاوضه آپارتمان در نازی آباد ، تهران ( برادران شهید احدی)

108 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران ( برادران شهید احدی)

108 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

76 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 18 مهر 95

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران (هاجری)

50 متر

145 ميليون تومان

تاريخ : 18 مهر 95

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

67 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 95

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

36 متر

97 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 95

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران (میدان خورشید)

66 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 95

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

74 متر

206 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 95

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

95 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 94

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

110 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 94

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

53 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 94

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

110 متر

363 ميليون تومان

تاريخ : 14 امرداد 94

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

98 متر

323 ميليون تومان

تاريخ : 7 امرداد 94

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

107 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 94

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

110 متر

363 ميليون تومان

تاريخ : 11 خرداد 94

فروش مجتمع آپارتمانی در نازی آباد ، تهران

69 متر

172 ميليون تومان

تاريخ : 13 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

68 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 94

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

68 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 94

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 10 اسفند 93

فروش مغازه در نازی آباد ، تهران

12 متر

90 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 93

رهن آپارتمان در نازی آباد ، تهران

65 متر

رهن: 30ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 93

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

100 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 93

مشارکت در ساخت مجتمع آپارتمانی در نازی آباد ، تهران

320 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 شهریور 93

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

70 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 شهریور 93

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

65 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 16 شهریور 93

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

117 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 16 امرداد 93

فروش آپارتمان در نازی آباد ، تهران

121 متر

424 ميليون تومان

تاريخ : 11 تیر 93

فروش کلنگی در نازی آباد ، تهران

107 متر

980 ميليون تومان

تاريخ : 9 تیر 93

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه