خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در بلوار فردوس تهران

لیست املاک بلوار فردوس

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران

78 متر

327 ميليون تومان

تاريخ : 29 امرداد 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

46 متر

197 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

105 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

108 متر

573 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

104 متر

510 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

100 متر

456 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش کلنگی در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

400 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

114 متر

821 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

76 متر

239 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

114 متر

605 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

68 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

70 متر

434 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

55 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

60 متر

372 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

85 متر

527 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

80 متر

496 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

90 متر

558 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

80 متر

496 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

90 متر

558 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

110 متر

682 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

70 متر

434 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

140 متر

868 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

110 متر

682 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

60 متر

372 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

90 متر

558 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

105 متر

651 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

110 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

100 متر

620 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

127 متر

710 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

78 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه