خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در بلوار فردوس تهران

لیست املاک بلوار فردوس

فروش دفترکار در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

80 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (ورزی)

100 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سلیمی جهرمی)

90 متر

495 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

95 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

مشاورین تخصصی بلوار فردوس

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
بلوار فردوس

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

100 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

75 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

105 متر

567 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

85 متر

595 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران

55 متر

225 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

مشاورین تخصصی بلوار فردوس

عکس مشاور
آقای اشکان
09351519705
فروش
بلوار فردوس

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

55 متر

188 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

60 متر

255 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

57 متر

245 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

65 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

61 متر

249 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

مشاورین تخصصی بلوار فردوس

عکس مشاور
آقای نیکدل
09192402171
فروش
بلوار فردوس

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

125 متر

678 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

133 متر

678 ميليون تومان

تاريخ : 27 اسفند 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

62 متر

322 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

59 متر

306 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

133 متر

678 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

80 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

75 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش مغازه در بلوار فردوس ، تهران (ولیعصر)

15 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

145 متر

652 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

125 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

107 متر

674 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

92 متر

414 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

67 متر

295 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

138 متر

897 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (پروانه)

72 متر

رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 750 هزار تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

رهن آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (شقایق)

55 متر

رهن: 65ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه