خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در بلوار فردوس تهران

لیست املاک بلوار فردوس

فروش مجتمع آپارتمانی در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

180 متر

1 ميليارد و 370 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش دفترکار در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

80 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (ورزی)

100 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سلیمی جهرمی)

90 متر

495 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

مشاورین تخصصی بلوار فردوس

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
بلوار فردوس

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

95 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

100 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

75 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

105 متر

567 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

85 متر

595 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران

100 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

56 متر

275 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

158 متر

1 ميليارد و 27 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

122 متر

915 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش مغازه در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

14 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

50 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

72 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

73 متر

278 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

65 متر

305 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

54 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

97 متر

388 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

60 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

58 متر

233 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

97 متر

388 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

90 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

110 متر

748 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

75 متر

502 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

145 متر

1 ميليارد و 15 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

45 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

104 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

117 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه