خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در بلوار فردوس تهران

لیست املاک بلوار فردوس

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (ورزی)

64 متر

245 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بهار )

64 متر

288 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

59 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش مغازه در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

170 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 بهمن 95

مشاورین تخصصی بلوار فردوس

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
بلوار فردوس

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

46 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

94 متر

475 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بهار )

65 متر

288 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران

64 متر

288 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران

101 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

مشاورین تخصصی بلوار فردوس

عکس مشاور
آقای نیکدل
09192402171
فروش
بلوار فردوس

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران

110 متر

858 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش مغازه در بلوار فردوس ، تهران (علی حسینی)

27 متر

756 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (ولیعصر)

127 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران

80 متر

496 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

104 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

45 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سلیمی جهرمی)

180 متر

1 ميليارد و 440 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران

186 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران

150 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران

121 متر

735 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در بلوار فردوس ، تهران

110 متر

572 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در بلوار فردوس ، تهران (ولیعصر)

300 متر

150 ميليون تومان رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در بلوار فردوس ، تهران

120 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سلیمی جهرمی)

270 متر

2 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (ابراهیمی)

80 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

145 متر

1 ميليارد و 15 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

75 متر

502 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

110 متر

748 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

90 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

97 متر

388 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

58 متر

233 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه