خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در بلوار فردوس تهران

لیست املاک بلوار فردوس

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

100 متر

585 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

85 متر

495 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

117 متر

468 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

87 متر

348 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

مشاورین تخصصی بلوار فردوس

عکس مشاور
آقای نیکان
09190084574
فروش
بلوار فردوس

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

97 متر

499 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

85 متر

383 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

110 متر

605 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

124 متر

744 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

98 متر

637 ميليون تومان

تاريخ : 2 خرداد 96

مشاورین تخصصی بلوار فردوس

عکس مشاور
آقای دانش
02144276165
فروش
بلوار فردوس

فروش ویلا در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

250 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش کلنگی در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

250 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش خانه در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

250 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

85 متر

382 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

135 متر

675 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

120 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

95 متر

617 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

78 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

98 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

100 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

70 متر

406 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

40 متر

223 ميليون تومان

تاريخ : 13 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

37 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

83 متر

498 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

128 متر

499 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

76 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

90 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

92 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

142 متر

795 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

150 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

130 متر

845 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه