خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در بلوار فردوس تهران

لیست املاک بلوار فردوس

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (شقایق)

90 متر

465 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

80 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

60 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 18 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

80 متر

448 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

مشاورین تخصصی بلوار فردوس

عکس مشاور
آقای شاملو
09125300923
فروش
بلوار فردوس

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (ورزی)

61 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

78 متر

288 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (ابراهیمی)

63 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

68 متر

272 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

70 متر

355 ميليون تومان

تاريخ : 3 دی 95

مشاورین تخصصی بلوار فردوس

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
بلوار فردوس

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

58 متر

232 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (شقایق)

67 متر

309 ميليون تومان

تاريخ : 3 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

50 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (ورزی)

55 متر

291 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

113 متر

635 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران

86 متر

412 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (ورزی)

135 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

رهن آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (رامین)

120 متر

رهن: 125ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (ابراهیمی)

84 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (ورزی)

129 متر

606 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

130 متر

910 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (سازمان برنامه)

125 متر

875 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بهار )

62 متر

323 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

59 متر

302 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

رهن و اجاره برج در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

125 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

رهن آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

110 متر

رهن: 115ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

50 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 850 هزار تومان

تاريخ : 11 دی 95

رهن آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

100 متر

رهن: 103ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

رهن آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس شرق)

110 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در بلوار فردوس ، تهران (بلوار فردوس غرب)

60 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 11 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه