خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری تهران

لیست املاک جمهوری

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (گلشن)

77 متر

269 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (گلشن)

85 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (گلشن)

94 متر

282 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران (گلشن)

100 متر

رهن: 90ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران

70 متر

رهن: 65ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران (اسکندری)

59 متر

رهن: 55ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران

58 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران (مخبرالدوله)

70 متر

رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش مستغلات در جمهوری ، تهران (کارگر)

352 متر

4 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

مشاورین تخصصی جمهوری

عکس مشاور
آقای عبدی
09128701882
فروش
جمهوری

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (باستان)

62 متر

186 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (باستان)

82 متر

246 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش مغازه در جمهوری ، تهران (استانبول)

5 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش مغازه در جمهوری ، تهران (استانبول)

5 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران

75 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران

80 متر

256 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران

120 متر

516 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران

52 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران

72 متر

216 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران

77 متر

331 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره برج در جمهوری ، تهران

58 متر

رهن: 13ميليون تومان - اجاره: 800 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش کارخانه در جمهوری ، تهران

300 متر

3 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره انبار در جمهوری ، تهران

220 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره دفتر کار در جمهوری ، تهران

170 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

105 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

80 متر

رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران

80 متر

رهن: 50ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

90 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

102 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 650 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

97 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

105 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه