خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری تهران

لیست املاک جمهوری

فروش مغازه در جمهوری ، تهران

0 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 دی 96

رهن دفترکار در جمهوری ، تهران

28 متر

رهن: 42ميليون تومان

تاريخ : 2 دی 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران

62 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 8 آذر 96

معاوضه مغازه در جمهوری ، تهران

42 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 29 شهریور 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (جامی)

112 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران

97 متر

552 ميليون تومان

تاريخ : 17 تیر 96

فروش مغازه در جمهوری ، تهران (استانبول)

5 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 96

رهن مغازه در جمهوری ، تهران (گلشن)

55 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (کلهر)

86 متر

344 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (پیروز)

100 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (آذربایجان)

123 متر

575 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (اسکندری)

65 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (جمال زاده )

120 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (آذربایجان)

80 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (آذربایجان)

85 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (آذربایجان)

50 متر

145 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (اردیبهشت)

95 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (نواب)

90 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (پیروز)

86 متر

344 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (گلشن)

145 متر

435 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (گلشن)

92 متر

368 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (گلشن)

120 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (اردیبهشت)

98 متر

294 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (اردیبهشت)

88 متر

334 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (اردیبهشت)

95 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (اردیبهشت)

100 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران ( ولیعصر)

150 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران ( ولیعصر)

100 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش ویلا در جمهوری ، تهران (جامی)

150 متر

اعلام نشده

تاريخ : 13 اردیبهشت 96

فروش خانه در جمهوری ، تهران (جامی)

150 متر

اعلام نشده

تاريخ : 13 اردیبهشت 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه