خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری تهران

لیست املاک جمهوری

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (گلشن)

105 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (گلشن)

130 متر

535 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

رهن و اجاره دفترکار در جمهوری ، تهران

100 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش دفترکار در جمهوری ، تهران (دوازده فروردین)

64 متر

512 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

مشاورین تخصصی جمهوری

عکس مشاور
آقای عبدی
09128701882
فروش
جمهوری

فروش مغازه در جمهوری ، تهران (سی ام تیر)

42 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش مغازه در جمهوری ، تهران (لاله زار)

11 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش مغازه در جمهوری ، تهران (شیخ هادی)

35 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش دفترکار در جمهوری ، تهران (یاسری)

120 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (اردیبهشت)

86 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (آذربایجان)

87 متر

374 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش مستغلات در جمهوری ، تهران

345 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (کلهر)

70 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (پیروز)

65 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران

73 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (بهارستان)

83 متر

2 ميليارد و 242 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (نواب)

121 متر

423 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (اسکندری)

160 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (کلهر)

140 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (شیخ هادی)

130 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران ( ولیعصر)

100 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (جمال زاده )

80 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (جمال زاده )

73 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (شیخ هادی)

120 متر

385 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (باستان)

90 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (اردیبهشت)

86 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (اردیبهشت)

80 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (کلهر)

70 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (گلشن)

77 متر

269 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (گلشن)

85 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در جمهوری ، تهران (گلشن)

94 متر

282 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه