خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در سینا تهران

لیست املاک سینا

رهن و اجاره مجتمع آپارتمانی در سینا ، تهران (محبوب مجاز)

80 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 17 خرداد 96

فروش مجتمع آپارتمانی در سینا ، تهران (محبوب مجاز)

40 متر

100 ميليون تومان

تاريخ : 17 خرداد 96

فروش آپارتمان در سینا ، تهران (شرقی)

41 متر

86 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در سینا ، تهران (محبوب مجاز)

55 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 17 اردیبهشت 96

مشاورین تخصصی سینا

عکس مشاور
آقای ایزد
09126030957
فروش
سینا

فروش آپارتمان در سینا ، تهران (شرقی)

48 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 17 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در سینا ، تهران (غربی)

55 متر

163 ميليون تومان

تاريخ : 5 آبان 95

فروش آپارتمان در سینا ، تهران (شرقی)

45 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 5 آبان 95

فروش آپارتمان در سینا ، تهران (شرقی)

58 متر

145 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 95

فروش آپارتمان در سینا ، تهران (محبوب مجاز)

85 متر

265 ميليون تومان

تاريخ : 10 مهر 95

فروش آپارتمان در سینا ، تهران (شرقی)

47 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 6 مهر 95

فروش آپارتمان در سینا ، تهران (شرقی)

50 متر

112 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 95

فروش آپارتمان در سینا ، تهران (شرقی)

36 متر

80 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 95

فروش آپارتمان در سینا ، تهران (شرقی)

50 متر

112 ميليون تومان

تاريخ : 13 شهریور 95

فروش آپارتمان در سینا ، تهران (شرقی)

50 متر

117 ميليون تومان

تاريخ : 13 شهریور 95

فروش آپارتمان در سینا ، تهران

47 متر

132 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 95

فروش آپارتمان در سینا ، تهران (سینا)

52 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در سینا ، تهران

45 متر

169 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در سینا ، تهران

44 متر

135 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در سینا ، تهران

46 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در سینا ، تهران

50 متر

196 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در سینا ، تهران

45 متر

163 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در سینا ، تهران

45 متر

162 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در سینا ، تهران

70 متر

223 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در سینا ، تهران

47 متر

153 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در سینا ، تهران

58 متر

202 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در سینا ، تهران

44 متر

135 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در سینا ، تهران

44 متر

135 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در سینا ، تهران

80 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

رهن و اجاره آپارتمان در سینا ، تهران

50 متر

رهن: 22ميليون تومان - اجاره: 390 هزار تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در سینا ، تهران

80 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

لیست محله های ناحیه سینا

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه